15
nov
2021

Arbeidsdeskunde Award voor bedrijfs- en verzekeringsartsen

De beroepsverenigingen van bedrijfsartsen en verzekeringsartsen (NVAB en NVVG) kregen de Arbeidsdeskunde Award 2021. De bekendmaking van de winnaars vond plaats tijdens het 50-jarig jubileumcongres van de NVvA, op 11 november in het Beatrix Theater in Utrecht. 

De jury van de AD Award heeft dit jaar multidisciplinaire samenwerking tot thema uitgeroepen. In dat licht waren de twee beroepsverenigingen voor de hand liggende prijswinnaars. Jurylid Hans Lankhaar: “Met de NVAB en de NVVG werken we samen aan de gevolgen van de wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet. Deze multidisciplinaire samenwerking heeft geleid tot de ontwikkeling van het instrument BAR. Deze samenwerking krijgt bovendien een vervolg bij de doorontwikkeling van het instrument en multidisciplinaire richtlijnen.”

Met de toekenning van de prijs benadrukt de jury het belang van samenwerking tussen de drie beroepsgroepen en het feit dat arbeidsdeskundigen in dit speelveld een belangrijke waarde zijn geworden. “In deze nieuwe driehoek zetten bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen zich in voor de duurzame inzetbaarheid en de gezondheid van werkenden”, aldus de jury. “Als mensen toch uitvallen, streven we naar succesvolle re-integratie. In het proces van verzuim en re-integratie is de bedrijfsarts, na uiteraard werkgever en werknemer zelf, als eerste aan zet. Als de re-integratie stagneert of zelfs dreigt uit te monden in (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid, is de expertise van arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen onontbeerlijk. Gijsbert van Lomwel, directeur van de NVAB en Rob Kok, voorzitter van de NVVG hebben de prijzen namens hun beroepsverenigingen in ontvangst genomen. 

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Terug naar overzicht
Meer NVvA nieuws
Mensen met beperking nog steeds op achterstand

Mensen met een beperking of aandoening doen minder mee in de samenleving da ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Werkgelegenheid naar nieuw record

Meer vacatures en een dalende werkloosheid leidden in het derde kwartaal va ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Volgende week In de nieuwe AD Visie

Komende week verschijnt alweer de laatste AD Visie van dit jaar met daarin ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Meer Vereniging NVvA nieuws