22
aug
2022

Aantal long covid gevallen als beroepsziekte verdubbeld

In het tweede kwartaal van dit jaar is het aantal long covid beroepsziektemeldingen bijna verdubbeld. In totaal is nu 204 keer melding gemaakt van werknemers met Post-COVID-19. De meeste beroepsziektemeldingen kwamen uit de gezondheidszorg.

Volgens het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten zijn thuiszorgmedewerkers, kraamverzorgers en medewerkers op een kinderdagverblijf het meest geraakt door long covid (36%). Vakspecialisten waaronder verpleegkundigen, verloskundigen en tandartsassistenten volgen met 23%. Ruim 80% procent van de Post-Covid-19 meldingen betreft vrouwen. De gemiddelde leeftijd is 48 jaar, maar de meeste meldingen zijn gedaan in de leeftijdsklasse ‘ouder dan 50 jaar’ (48%). Ook in het onderwijs (9,3%), overheid en openbaar bestuur (4,4%) werd melding gemaakt van long covid als beroepsziekte.

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Terug naar overzicht
Meer NVvA nieuws
Toepassing IPS bij veelvoorkomende psychische aandoeningen

Op 5 oktober organiseert Platform Sociaal Domein een bijeenkomst over de to ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
‘Chronisch ziek en arbeidsongeschikt. Wat nu?’

Op 27 september organiseert regio Zuid de bijeenkomst ‘Chronisch ziek en ar ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Nieuwe subsidies voor verbetering Poortwachtersproces

Er staan twee nieuwe subsidierondes open in het kader van het ZonMw-program ...

Arbeidsdeskundigen
NVvA
Meer Vereniging NVvA nieuws