20
okt
2022

Fraude binnen AOV en Letsel

Op donderdag 20 oktober 2022 organiseert het Platform AOV/Letsel een themabijeenkomst over fraude. Hoewel we als arbeidsdeskundigen in ons dagelijkse praktijk geen bemoeienissen hebben met dit thema komt het wel eens voor dat er parallel aan onze werkzaamheden op de achtergrond zaken spelen die betrekking hebben op fraude.

Zodra het mogelijk is om je aan te melden voor deze bijeenkomst maken we je hierop attent via onze nieuwsbrief.

Op donderdag 20 oktober 2022 organiseert het Platform AOV/Letsel een themabijeenkomst over fraude. Hoewel we als arbeidsdeskundigen in ons dagelijkse praktijk geen bemoeienissen hebben met dit thema komt het wel eens voor dat er parallel aan onze werkzaamheden op de achtergrond zaken spelen die betrekking hebben op fraude. Binnen letsel krijgt de arbeidsdeskundige wel eens een vraag van een fraudefunctionaris over een cliënt om iets te valideren of juist om te ontkrachten. Binnen AOV wordt van arbeidsdeskundigen, zeker diegenen die werkzaam zijn bij AOV-verzekeraars, verwacht om eventuele onderzoekindicatoren te kunnen herkennen en deze te melden. Maar wat is fraude eigenlijk? Wat zijn de indicatoren daarvan? Wie houden zich dagelijks met fraudeonderzoek bezig? Hoe doen ze dat? Wat is wel relevant voor de arbeidsdeskundige om te weten en wat juist niet om zijn werk objectief en onpartijdig te kunnen blijven doen?...etc.
 
Over deze vragen en meer hebben wij de heren:
De heer Y. (Yannick) van Eijk, Onderzoek Coördinator afdeling Veiligheidszaken Schade & Inkomen binnen NN (en in die hoedanigheid belast met fraudeonderzoeken in Personenschade claims) en de heer M. (Maarten) van Rees, Anti Fraud Officer Schade & Inkomen binnen NN (en in die hoedanigheid betrokken bij het vaststellen van het fraudebeleid en de processen van de afdeling Veiligheidszaken) bereid gevonden om ons door dit thema heen te nemen. Het belooft een interessante en interactieve bijeenkomst te worden. Mis het niet.

Ook interessant