25
mei
2021

Online Algemene Leden Vergadering

Op 25 mei 2021 organiseert de NVvA de Algemene Ledenvergadering voorjaar 2021. Op de agenda staan het jaarverslag, de financiën en de bestuurswisselingen.