30
nov
2021

Regio Zuid - Ongekend onrecht in de Sociale Zekerheid

Een van de aspecten, waar de arbeidsdeskundigen in de dagelijkse praktijk mee te maken krijgen is wet- en regelgeving. Ook dienen zij een onafhankelijk oordeel te geven, conform het arbeidsdeskundig protocol. Soms voelen zij dit als “ongekend onrecht”, als gevolg van verstikkende wet- en regelgeving. De toeslagenaffaire heeft aangetoond, hoe dit negatief kan uitpakken voor de getroffenen, maar ook door kan werken in alle haarvaten van de samenleving.

Het betreft een online bijeenkomst. 

Enkele citaten uit de kabinetsreactie op het rapport “ongekend onrecht” waren:
“Als de overheid geen oog heeft voor de praktijk, leert ze ook niet wat er mis gaat….”
“We gaan beter kijken of regels wel uitpakken in het dagelijks leven zoals ze zijn bedoeld….”
“De overheid gaat op meerdere terreinen kijken of regels en wetten te streng zijn en mensen in de problemen kunnen brengen….”

Door middel van het zeer actuele rapport van de Venetië-commissie heeft de Rechtspraak ook zelf in de spiegel gekeken. Maar geldt dit in meer of mindere mate ook voor het complexe Sociaal Zekerheidsstelsel? Op deze en andere vragen zal Mr. Ben van Meurs een antwoord geven in zijn betoog. Naast zijn werk als advocaat is hij docent bij de Academie voor de Rechtspraktijk en bij SOSV op het gebied van het arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht.
De Academie voor rechtspraktijk geeft bijscholingscursussen voor advocaten en juridisch medewerkers. De SOSV (Stichting opleiding Sociale Verzekeringen) geeft verdiepingscursussen in de Sociale Zekerheid en het Sociaal domein. De cursisten zijn werkzaam bij gemeenten, accountantskantoren, pensioenfondsen, vakbonden, uitzendbureaus en HR-afdelingen.

Gedurende de bijeenkomst is er volop ruimte om vragen te stellen. Na afloop worden de sheets beschikbaar gesteld.

Gastspreker Mr. Ben van Meurs
Mr. Ben van Meurs is advocaat bij KampsVanBaar Advocaten in Sittard. Als advocaat staat hij zowel werkgevers als werknemers bij. En houdt hij zich specifiek bezig met de positie van zieke werknemers en hun werkgevers, zoals bij loondoorbetaling, re-integratie, arbeidsconflicten, ontslag en bij uitkeringskwesties. Als advocaat adviseert hij niet alleen, maar voert hij hierover ook regelmatig procedures bij de rechtbank, in hoger beroep en in bezwaarprocedures. Daarbij komt hij ook in aanraking met de bevindingen van zowel arbeidsdeskundigen als bedrijfs- en verzekeringsartsen.
Aan de orde komen zijn ervaringen als advocaat in het arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht en hoe rechters oordelen over arbeidsdeskundigen.
Deze thema’s zullen aan de hand van praktijkvoorbeelden nader toegelicht worden.

Gastspreker mevr. Jamila Tourabi
Mevr. Tourabi is voorzitter van de SRA; zij zal een toelichting geven met betrekking tot de doelstelling van de SRA en de tuchtrechtspraak.

Webinar/livestream
Het webinar is digitaal te volgen via ZOOM. Mocht dit niet mogelijk zijn met de laptop/PC van de werkgever, gebruik dan je privé laptop/PC.

Inschrijven
Bij de NVvA én online: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_vuBW3IHHSv6ONPiQlvAibg

Accreditatie
Het bijwonen van deze bijeenkomst levert 1 punt op in het kader van de certificering voor arbeidsdeskundigen. De regiocommissie verzoekt u om collega arbeidsdeskundigen aan te moedigen om deze bijeenkomst bij te wonen.

Evaluatie
Enkele dagen na deze bijeenkomst zullen wij u een evaluatieformulier mailen.
Vriendelijk verzoek om dit evaluatieformulier in te vullen.

16.30-16.45 opening en mededelingen
16.45-17.45 gastspreker Ben van Meurs
17.45-18.15 pauze
18.15-18.30 gastspreker mevr. Jamila Tourabi
18.30-19.25 gastspreker Ben van Meurs
19.25-19.30 afsluiting

Ook interessant