02
mrt
2021

Regio Zuid - Schulden en gezondheid

In dit Webinar geeft Nadja Jungmann, lector schulden en incasso en trainer gesprekstechnieken, toelichting op de omvang van armoede en schuldenproblematiek, en hoe geldzorgen doorwerken op gezondheid(sbeleving). Ook geeft ze concrete tips hoe je hier als arbeidsdeskundige aandacht aan kunt besteden.

De armoede en schuldenproblematiek in Nederland is groot. Krap tien procent van de huishoudens leeft in armoede en ongeveer twintig procent van de huishoudens worstelt met geldzorgen.

De verwachting is dat deze groepen in de nasleep van de coronacrisis in omvang gaan toenemen. Geldzorgen kunnen flink doorwerken op gezondheid en gezondheidsbeleving. Hoge bloeddruk, lage en hoge rugpijn, hoofdpijn en slapeloosheid. Voorbeelden van beperkingen en symptomen zoals de werkgever en de arbeidsdeskundige deze kan waarnemen, die kunnen wortelen in aanhoudende geldzorgen.
Ze zal uitleggen hoe het komt dat het mensen met geldzorgen lang niet altijd lukt om in beweging te komen om de problemen op te lossen. Ook zal ze ingaan op gespreksopeningen om toch beweging op gang te brengen.
Ze zal haar verhaal afsluiten met een globale toelichting op het systeem van schuldhulpverlening en beschermingsbewind.
Gedurende het Webinar is er volop ruimte om vragen te stellen. Na afloop komen de sheets beschikbaar.

De gastspreker is mevr. Nadja Jungmann
Nadja Jungmann is lector Schulden en Incasso aan Hogeschool Utrecht en trainer gesprekstechnieken. Ze is gepromoveerd op het onderwerp schuldhulpverlening en ontving in februari 2017 uit handen van minister Bussemaker de prijs voor lector van het jaar. In de afgelopen jaren trainde ze honderden professionals werkzaam in wijkteams, schuldhulpverlening, re-integratie en bij schuldeisers zoals banken, zorgverzekeraars, waterschappen en deurwaarders. Daarnaast voert Nadja ook regelmatig advies- en onderzoeksopdrachten uit voor ministeries, gemeenten, rekenkamers en uitvoerende organisaties zoals kredietbanken, sociale diensten en instellingen voor maatschappelijk werk.

Zij is in Nederland een autoriteit op het gebied van de schuldenproblematiek bij huishoudens blijkend uit de vele projecten die zij op dit terrein heeft uitgevoerd, de vele congressen waar ze spreekt, haar regelmatige optreden in de media en de circa 60 publicaties die zij over dit onderwerp heeft geschreven. Nadja voerde onder meer de onderzoeken uit die leidden tot de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en tot het landelijk beslagregister. In 2009 won zij de ROA impactprijs. In 2020 heeft zij met onder meer de Zorggroep Almere gewerkt aan een project om huisartsen te faciliteren financiële problemen in de spreekkamer te signaleren, te bespreken en patiënten adequaat te verwijzen. 

Vanwege uitvoeringstechnische redenen heeft het bestuur besloten dat dit Webinar (en volgende Webinars) uitsluitend is te volgen via ZOOM.
Mocht dit niet mogelijk zijn met de laptop/PC van de werkgever, gebruik dan je privé laptop/PC.

Wil je meedoen schrijf je in bij de NVvA en registreer je via deze link: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_m57zvNM5SZq151jppATifQ

Evaluatie
Enkele dagen na dit Webinar mail wij U een evaluatieformulier.