AKC nieuws

09
nov
2018
Vertaling en validering van een nieuw instrument voor het meten van psychosociale arbeidsbelasting in de hedendaagse werkcontext

Gezocht: Arbeidsdeskundigen die mee willen denken bij de vertaling van wetenschappelijke resultaten naar een concreet product dat bruikbaar is in de praktijk. De eerste focusgroep wordt begin 2019 georganiseerd.

AKC
01
nov
2018
Wie doet mee met arbeidsdeskundige voorbeeld casuïstiek maken

Wij starten in januari/februari 2019 weer een nieuwe casuïstiek groep. Verdien de PE-punten met het maken van voorbeeld casuïstiek in gemixte groepjes arbeidsdeskundigen.

AKC
31
okt
2018
Onderzoek Inspectie SZW: Aan het werk, voor hoelang, onderzoek naar de begeleiding van jongeren met een arbeidsbeperking naar duurzaam werk

De centrale onderzoeksvraag van het onderzoek van de Inspectie was: In hoeverre hebben UWV en gemeenten aandacht voor de duurzaamheid van werk voor jongeren met een arbeidsbeperking?

AKC
29
okt
2018
Onderzoek werking en effectiviteit loonkostensubsidie en loondispensatie

Doel van het onderzoek was om een goed onderbouwd inzicht te geven in de werking en effectiviteit van loonkostensubsidie (in de Participatiewet) en loondispensatie (in de Wajong).

AKC
19
sep
2018
Laatste kans op AD-college “Interactieve kennis sessies voor arbeidsdeskundigen over Kanker en Werk”

Ervaringsdeskundige Ragna van Hummel en directeur van Re-turn | Werkkracht bij kanker, gaat na haar presentatie in gesprek op basis van de casuïstiek van jullie als aanwezigen. Grijp je kans, kom en neem casuïstiek mee.

AKC
03
sep
2018
SER Verkenning: De vele kanten van banen combineren

In deze gezamenlijke analyse heeft de SER de stand van zaken rond combinatiebanen bij elkaar gebracht. Hieruit ontstaat het beeld dat er een veelkleurig palet aan motieven en meerdere verschijningsvormen zijn die maatschappelijke en economische meerwaarde hebben.

AKC
01
sep
2018
Laatste kans op AD-college “Interactieve kennis sessies voor arbeidsdeskundigen over Kanker en Werk”

Ervaringsdeskundige Ragna van Hummel en directeur van Re-turn | Werkkracht bij kanker, gaat na haar presentatie in gesprek op basis van de casuïstiek van jullie als aanwezigen. Grijp je kans, kom en neem casuïstiek mee.

AKC
29
aug
2018
Een (on)gezonde leefstijl

Verschenen: 'Een (on)gezonde leefstijl. Opleiding als scheidslijn', van medewerkers van de sectie sociologie van de Radboud Universiteit (RU) in samenwerking met het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). In deze digitale publicatie worden de opleidingsverschillen in zes leefstijluiting (roken, alcohol drinken, overgewicht hebben, groente eten, fruit eten, voldoende bewegen) uiteengezet.

AKC
06
jul
2018
Innovatieve technologie voor inclusie: enkele voorbeelden

Een onderzoek van Technopolis en SEOR, dat UWV via SUWI liet uitvoeren, leverde begin 2018 een aantal mooie factsheets op over innovatieve toepassingsmogelijkheden van technologie om disbalansen op te lossen.

AKC
04
jul
2018
Arbeid & Technologie: Samen pilots voor Inclusie van de grond tillen

AKC gaat in de maanden augustus-november op bezoek bij technologie bedrijven, werkgevers en klantgroepen om te kijken of en hoe technologie kan bijdragen aan het passend maken van werk voor de mensen met een arbeidsbeperking. Dat moet eind november leiden tot 3 tot 5 concrete voorstellen voor proeftuinen die AKC gaat indienen bij de Challenge die UWV en SZW eind 2018 organiseren. AKC wil laten zie ...

AKC