AKC nieuws

24
mrt
2016
‘Kennis voor de toekomst ……………’ NVvA/AKC brainstorm 26 april 2016

Plaats Amsterdam UWV te Sloterdijk. Tijd 16.00-17.00 uur. “Stel je eens voor dat…….wij alle mensen met een kwetsbaarheid over 15 jaar een passende baan mogen aanbieden of in passend werk aan het werk kunnen houden?”

AKC
24
mrt
2016
Fit for Work: Werkbehoud voor mensen met een chronische aandoening

Fit for Work maakt zich sterk voor werkbehoud voor werkenden met een chronische aandoening. Dat vraagt om een nationale aanpak. Dit samenwerkingsverband met meerdere partijen wil de barrières slechten die werken met een chronische aandoening in de weg staan.

AKC
24
mrt
2016
Kennisdossier Arbeid en Chronische ziekte geupdate

NVvA en AKC voegen regelmatig nieuwe artikelen, onderzoekrapporten, factsheets en website verwijzingen toe aan de kennisdossiers. Dat is op 18 maart ook gebeurd voor het Kennisdossier Arbeid en Chronische ziekte. Toegevoegd werden o.a. de onderstaande documenten.

AKC
09
mrt
2016
AKC college: Beschrijving arbeidsbelasting voor spoor 1 onderzoek (her)plaatsing bij eigen werkgever

Vooraankondiging van de werkgroep beschrijving arbeidsbelasting. Op 23 mei presenteert de werkgroep beschrijving arbeidsbelasting een voorstel voor een ontwerp van een praktische praktijkstandaard arbeidsdeskundige beschrijving arbeidsbelasting.

AKC
08
mrt
2016
Tweede AKC-College ‘Arbeidsmarktgegevens en werk zoeken met een beperking’. Nog 5 plaatsen beschikbaar

Donderdag 31 maart 2016 16:00 - 19:00 UWV Utrecht (Moeder Teresalaan 200, 3527 WB Utrecht) Op 26 november 2015 vond het eerste AKC-college plaats in het kader van het onderzoek naar arbeidsmarktinformatie over werkzoekenden met arbeidsbeperkingen, werkgevers en het werk bij die werkgevers.

AKC
08
mrt
2016
AKC start project ‘Serious gaming’ en ontsluiting van kennis voor arbeidsdeskundigen

AKC gaat verkennen of Serious gaming ingezet kan worden als ontsluiting van kennis voor arbeidsdeskundigen.

AKC
17
feb
2016
Evaluatie van adviestrajecten bij problematisch ziekteverzuim

Het Ministerie van SZW heeft onderzoeksbureau Celsus gevraagd te onderzoeken of een arbeidsgerelateerd medisch adviestraject positieve effecten sorteert.

AKC
17
feb
2016
Kamerbrief stand van zaken herbeoordeling in de WIA

In deze brief gaat Minister Asscher in op de stand van zaken bij de herbeoordelingen in de WIA.

AKC
17
feb
2016
Werkgroep Arbeidsdeskundige leidraad spoor 1 en 2 zoekt enthousiaste collega's

Sinds april 2015 is de werkgroep Arbeidsdeskundige leidraad spoor 1 en spoor 2 met veel energie en inspiratie aan de slag. Door omstandigheden hebben een aantal leden moeten afhaken. Daarom wordt er versterking gezocht om de leidraad vóór de zomer van 2016 in concept af te kunnen ronden.

AKC
29
jan
2016
Verslag AKC Symposium 10 december 2015 "Aansluiting onderwijs en Arbeidsmarkt voor kwetsbare jongeren"

Wij roepen jullie op om dit verslag breed te verspreiden in gemeentelijke kring om zo de lessen uit het verleden mee te geven aan de vormgeving van de toekomstige ondersteuning van kwetsbare jongeren en de inzet van arbeidsdeskundige kennis daarbij. Klik hier voor het verslag.

AKC
Ook interessant