AKC nieuws

ChatGPT – hulpmiddel voor de arbeidsdeskundige?

Technologische ontwikkelingen kunnen van toegevoegde waarde zijn in de arbeidsdeskundige praktijk. Er is veel te doen rond ChatGPT: chatsoftware die deep learning gebruikt om antwoord te geven op een gebruikersvraag. De kerngroep Technologisering van ...

AKC
Start onderzoek naar vroegtijdige inzet van arbeidsdeskundigen in letselschadetrajecten

Impact Centre Erasmus is in de voorbereiding van de start (beoogd per 1 april 2023) van een onderzoek naar de vroegtijdige inzet van arbeidsdeskundigen in letselschadetrajecten. Het initiatief komt voort uit de samenwerking van AKC, ArdoSZ en Impact ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
Vacature voor kleinschalig onderzoek kanker en werk Amsterdam UMC

Professionalisering arbeidsdeskundigen kanker en werk Vanuit het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC) is naar voren gekomen dat er behoefte is om arbeidsdeskundigen te ondersteunen in hun rol bij de begeleiding van cliënten met een onvoorspelbaar ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
Opdracht onderzoek cliëntperspectief gegund

Het AKC heeft het onderzoeksvoorstel van HAN University of Applied Sciences en Zuyd Hogeschool gehonoreerd. Zij mogen starten met het onderzoek Samen werken aan cliëntgerichte dienstverlening: het integreren van het cliëntperspectief in het arbeidsde ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
AKC jaarplan 2023

Als AKC willen we ons blijven ontwikkelen en blijven aansluiten bij de actualiteit. Daarom stellen wij ieder jaar een jaarplan op. Daarin geven we invulling aan de speerpunten uit onze strategie, zetten we uiteen hoe de kennisagenda vorm krijgt en ho ...

AKC
NVvA
Arbeidsdeskundigen
Effectievere re-integratie door onderzoek naar gewogen maatwerk

Als bijzonder hoogleraar Arbeidsdeskundigheid en Inclusieve Innovatie van Arbeid richt Roland Blonk zich in belangrijke mate op de kant van de werkgever. ‘Voor een inclusieve arbeidsmarkt heb je twee actoren nodig: het individu dat een probleem ervaa ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
AKC
Nieuwe samenstelling AKC Programma Advies Commissie

De Programma Advies Commissie (PAC) adviseert het AKC over de kennisagenda, de onderzoeksaanpak en de uitvoering van onderzoeksprojecten. De PAC heeft dit jaar een nieuwe samenstelling. Onder meer promovendus Kor Brongers en stafarbeidsdeskundige Her ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
10 jaar Fit for Work

Het platform Fit for Work Nederland bestaat 10 jaar. Sinds 2012 is er volgens de organisatie veel bereikt als het gaat om werkbehoud bij chronische aandoeningen. AKC is een van de samenwerkingspartners van het platform.

AKC
Arbeidsdeskundigen
Nieuw onderzoek voor betere begeleiding bij re-integratie spoor 2

ZonMw heeft zeven onderzoeksprojecten gehonoreerd in het programma ‘Verbetering re-integratie 2e spoor’. Doel van deze projecten is het ontwikkelen van nieuwe aanpakken die ingezet kunnen worden bij re-integratie in het 2e spoor. Deze langlopende ond ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
2e open subsidieoproep AKC

Het onderzoeksprogramma van het AKC krijgt onder meer inhoud door subsidie beschikbaar te stellen voor onderzoek. Na een eerste succesvolle open oproep, is het AKC wederom op zoek naar voorstellen voor relevant onderzoek voor de arbeidsdeskundige pra ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA