AKC nieuws

Wetenschapsborrel van de Academische Werkplaats (AWP) Noord.

De AWP Noord is een samenwerkingsverband van UWV en het KCVG (Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde). Zij hebben gekozen voor de Academische Werkplaats als samenwerkingsvorm tussen universiteit en UWV-regio om de doelstelling van academisering te ber ...

AKC
AKC
De Normaalste Zaak organiseert in samenwerking met het AKC de sessie ‘Op naar meer duurzame banen’

Voor deze bijeenkomst zijn inclusieve werkgevers uitgenodigd om met elkaar te spreken over dit thema. Er is een interview met een werkgever en een arbeidsdeskundige die betrokken zijn bij het lopende onderzoek Duurzaam werk(t). Arbeidsdeskundigen wor ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
Groei robotisering vraagt om gezamenlijke agenda van werkgevers, werknemers en overheid

Er worden steeds meer robots ingezet op de werkvloer. Dat heeft invloed op het inkomen en de werkzekerheid van werkenden, de ervaren werkdruk, de betekenis van werk en de mogelijkheden om voor anderen te zorgen en te (blijven) leren. Robotisering wer ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
AKC
11
feb
2021
Eerste gezamenlijk AKC-OVAL webinar: een levendige bijeenkomst met veel input voor het AKC

Op 28 januari jl. heeft AKC samen met OVAL een webinar georganiseerd om met de aangesloten organisaties bij OVAL (arbodiensten, loopbaan- en re-integratiebedrijven, jobcoachorganisaties, etc.) van gedachten te wisselen over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en het werk en wat deze ontwikkelingen betekenen voor de arbeidsdeskundige praktijk en voor de benodigde kennis.

AKC
Actualisatie Rekentool Loonkostensubsidie

De rekentool loonkostensubsidie is per 1 januari geactualiseerd. De belangrijkste wijziging is de keuze uit drie tijdsvlakken, namelijk: vanaf 1 januari 2021, vanaf 1 juli t/m 31 december 2020 en van 1 januari t/m 30 juni 2020.

Arbeidsdeskundigen
NVvA
AKC
Nieuwe website arbeidsdeskundigen.nl staat live!

‘Alles voor de arbeidsdeskundige’, is het motto van de geheel vernieuwde website arbeidsdeskundigen.nl. En daarmee is niets te veel gezegd: de site is super overzichtelijk én compleet. De homepage bestaat uit tegels die je direct leiden naar uiteenlo ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
AKC
Vul de vragenlijst in over de arbeidsdeskundige rapportage

De NVvA heeft het AKC gevraagd om binnen het onderzoekprogramma Professionalisering Arbeidsdeskundig Handelen 2020 – 2024 samen met de beroepsvereniging een Leidraad arbeidsdeskundige rapportage te ontwikkelen. De leidraad heeft als doel arbeidsdesku ...

AKC
“Arbeidsdeskundig onderzoek bij kanker – anders dan anders?”

In de bijeenkomst gaan we gezamenlijk op zoek naar antwoorden op de volgende vragen: Wat is er anders in het arbeidsdeskundig onderzoek bij mensen met kanker, vergeleken met andere aandoeningen?  Wat zijn veel voorkomende beperkingen en hoe b ...

AKC
Roland Blonk

Vanaf 1 februari 2021 is prof. dr. Roland Blonk, naast bijzonder hoogleraar Arbeidsdeskundigheid en Inclusieve innovatie van arbeid- (verbonden aan het AKC) en hoofdonderzoeker bij TNO, benoemd tot fellow binnen het gezamenlijke fellowship van het NI ...

AKC
Uniformering Loonwaarde Regiobijeenkomst Noord-Oost

Omdat de regiobijeenkomst niet fysiek kon worden georganiseerd, is gekozen om deze in de vorm van een webinar te organiseren met als onderwerp ‘Uniformering van Loonwaarde’ Tijdens de het congres AD-TV kwam het al even voorbij, in een beknopte varian ...

AKC