AKC nieuws

Arbeidsdeskundig handelen en corona

Een groep arbeidsdeskundigen heeft zich gebogen over de vraag welke zaken van belang zijn voor de arbeidsdeskundige als het gaat om mensen met risico op corona of mensen die corona hebben of hebben gehad. Welke rol heeft de arbeidsdeskundige als het ...

AKC
Oproep: Organisaties gezocht voor onderzoek vermindering verzuim door vroege inzet van arbeidsdeskundigen

AKC gaat in een pilot samen met Erasmus Impact Centre een vervolgstap zetten na het eerste onderzoek naar vroegtijdige inzet van de arbeidsdeskundige in het verzuimproces. Voor deze pilot zoeken we organisaties die hieraan mee willen werken. Werk je ...

AKC
14
jul
2020
Wapen u tegen de invloed van het coronavirus op re-integratietrajecten

De uitbraak van het coronavirus heeft een roerige periode teweeggebracht met een behoorlijke invloed op ons dagelijks leven als gevolg. Maar ook op ons professionele leven heeft COVID-19 een enorme weerslag. Bent u werkgever en loopt er een re-integratietraject van een zieke medewerker? Dan heeft u wellicht van doen met de gevolgen van het virus. De Werkwijzer Poortwachter van het UWV blijft het u ...

NVvA
AKC
Aanbeveling door de Stichting van de Arbeid gericht op de WIA

De Stichting van de Arbeid heeft deze maand aanbevelingen gedaan aan de minister van SZW gericht op de WIA. Een deel van deze aanbevelingen zijn direct van toepassing op de arbeidsdeskundige praktijk. Een werkgroep bij de Stichting van de Arbeid i ...

AKC
NVvA
23
jun
2020
Functie-/baancreatie

In vervolg op de evaluatie van 5 jaar Participatiewet zijn er verdiepende onderzoeken uitgevoerd in opdracht van Tamara van Ark. Eén ervan is het onderzoek naar de mogelijkheden om het potentieel aan werkgevers dat iemand met een arbeidsbeperking in dienst neemt te vergroten via baan- of functiecreatie. Met het onderzoek is een beeld gevormd van het aanbod en van de aanbieders van baancreatie, de ...

AKC
18
jun
2020
Deelnemers werkgroep Leidraad 'arbeidsdeskundige rapportage' gezocht

De NVvA heeft het AKC gevraagd een Leidraad 'arbeidsdeskundige rapportage' te ontwikkelen voor de gehele beroepsgroep. Het AKC is daarom op zoek naar arbeidsdeskundigen die mee willen werken aan de ontwikkeling van deze Leidraad. We streven naar een werkgroep van ca. 12 leden die een goede afspiegeling vormen van de beroepsgroep en zoeken daarom vertegenwoordiging vanuit alle platforms. Het ...

AKC
09
jun
2020
ADVC ‘Focus houden op 1ste spoor’

Interessante materie voor arbeidsdeskundigen die zich bezighouden met re-integratie 1ste en 2de spoor. Een bedrijfsleider/kapster is uitgevallen wegens beperkingen in het persoonlijk functioneren. Het verzuim duurt inmiddels meer dan één jaar. Kan zij terugkeren in de huidige functie of in een aangepaste functie bij de werkgever of is dit niet mogelijk?

AKC
26
mei
2020
ADVC ‘Toepassing WvP en PGB-houders in werkgeversrol’

Interessante materie voor arbeidsdeskundigen die zich bezighouden met de WvP. Bij de WIA-aanvraag van een werknemer krijgt de werkgever, die PGB-houder is, een administratieve loonsanctie. De onderzoeksvraag richt zich op de re-integratie-inspanningen van de werkgever. Waren deze voldoende?

AKC
11
mei
2020
Een eerste blik op de resultaten van het onderzoek naar vroegtijdige inzet van arbeidsdeskundigen

Twee werksessies in januari jl. leverden een verscheidenheid aan inzichten over de effecten van het vroegtijdiger inzetten van de arbeidsdeskundigen tijdens het ziekteverzuimtraject en welke taken ze dan uitvoeren. De onderzoekers van Impact Centre Erasmus hebben de inzichten verwerkt in een Theory of Change. De Theory of Change wordt gebruikt om de relatie tussen activiteiten en de uiteindelijke ...

AKC
11
mei
2020
Keuzetool-Arbeidsflexibiliteit

Onderzoekscahier 22 van het AKC gaat over de effecten van de verschillende vormen van arbeidsflexibiliteit op de 4-A’s, te weten: arbeidsinhoud, arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen. Of arbeidsflexibiliteit positieve, of negatieve gevolgen heeft voor een werknemer hangt af van de situatie.

AKC
Ook interessant