AKC nieuws

21
apr
2016
AKC College Robotisering en Arbeid 10 mei 2016

Dat wil je niet missen... Nog 15 plaatsen beschikbaar! Door robotisering en digitalisering verandert de arbeid en daarmee veranderen ook de vormen van vereiste de arbeidsbelasting. Robotisering raakt praktisch alle beroepssectoren. Wat dat betekent voor arbeidsdeskiundigen daarover gaat dit AKC college.

AKC
08
apr
2016
Project Serious Gaming

AKC gaat verkennen of Serious gaming ingezet kan worden als ontsluiting van kennis voor arbeidsdeskundigen. De game zal online beschikbaar komen. Lijkt zoiets jou leuk? Meld je dan aan voor de werkgroep 'Serious gaming'.

AKC
08
apr
2016
Werkgevers nudgen om collega's met karakter aan te nemen

Succesvolle plaatsing op basis van gedragswetenschappen Veel mensen met een ernstige psychische aandoening zijn in staat om te werken en willen ook graag werken. Werkgevers zijn echter zeer terughoudend met het aannemen van deze groep werkzoekenden.

AKC
08
apr
2016
AKC College Robotisering en Arbeid 10 mei 2016

Robotisering raakt arbeid, dus ook het werk van de arbeidsdeskundigen, nu en in de nabije toekomst. Door robotisering/digitalisering verandert de arbeidsmarkt en de arbeid en daarmee verandert ook de arbeidsbelasting. Robotisering raakt praktisch alle beroepssectoren. Wat dat betekent daarover gaat dit AKC college.

AKC
08
apr
2016
Arbeidsparticipatie van ‘kwetsbare’ werkenden - Yvonne Heerkens, Lector HAN

Samen tot goed werkende oplossingen komen 7 april 2016 Bedrijven zijn gebaat bij duurzaam inzetbare medewerkers. Maar hoe zorg je er als werkgever voor dat ook ‘kwetsbare’ werkenden binnen je bedrijf – zoals mensen met een chronische aandoening of mantelzorgers – fit, competent en vitaal aan het werk blijven?

AKC
24
mrt
2016
AKC start 11 of 12 mei project ‘Serious gaming’ met kennis voor arbeidsdeskundigen

Locatie Amersfoort of Utrecht AKC gaat verkennen of Serious gaming ingezet kan worden als ontsluiting van kennis voor arbeidsdeskundigen.

AKC
24
mrt
2016
‘Kennis voor de toekomst ……………’ NVvA/AKC brainstorm 26 april 2016

Plaats Amsterdam UWV te Sloterdijk. Tijd 16.00-17.00 uur. “Stel je eens voor dat…….wij alle mensen met een kwetsbaarheid over 15 jaar een passende baan mogen aanbieden of in passend werk aan het werk kunnen houden?”

AKC
24
mrt
2016
Fit for Work: Werkbehoud voor mensen met een chronische aandoening

Fit for Work maakt zich sterk voor werkbehoud voor werkenden met een chronische aandoening. Dat vraagt om een nationale aanpak. Dit samenwerkingsverband met meerdere partijen wil de barrières slechten die werken met een chronische aandoening in de weg staan.

AKC
24
mrt
2016
Kennisdossier Arbeid en Chronische ziekte geupdate

NVvA en AKC voegen regelmatig nieuwe artikelen, onderzoekrapporten, factsheets en website verwijzingen toe aan de kennisdossiers. Dat is op 18 maart ook gebeurd voor het Kennisdossier Arbeid en Chronische ziekte. Toegevoegd werden o.a. de onderstaande documenten.

AKC
09
mrt
2016
AKC college: Beschrijving arbeidsbelasting voor spoor 1 onderzoek (her)plaatsing bij eigen werkgever

Vooraankondiging van de werkgroep beschrijving arbeidsbelasting. Op 23 mei presenteert de werkgroep beschrijving arbeidsbelasting een voorstel voor een ontwerp van een praktische praktijkstandaard arbeidsdeskundige beschrijving arbeidsbelasting.

AKC