AKC nieuws

09
mrt
2016
AKC college: Beschrijving arbeidsbelasting voor spoor 1 onderzoek (her)plaatsing bij eigen werkgever

Vooraankondiging van de werkgroep beschrijving arbeidsbelasting. Op 23 mei presenteert de werkgroep beschrijving arbeidsbelasting een voorstel voor een ontwerp van een praktische praktijkstandaard arbeidsdeskundige beschrijving arbeidsbelasting.

AKC
08
mrt
2016
Tweede AKC-College ‘Arbeidsmarktgegevens en werk zoeken met een beperking’. Nog 5 plaatsen beschikbaar

Donderdag 31 maart 2016 16:00 - 19:00 UWV Utrecht (Moeder Teresalaan 200, 3527 WB Utrecht) Op 26 november 2015 vond het eerste AKC-college plaats in het kader van het onderzoek naar arbeidsmarktinformatie over werkzoekenden met arbeidsbeperkingen, werkgevers en het werk bij die werkgevers.

AKC
08
mrt
2016
AKC start project ‘Serious gaming’ en ontsluiting van kennis voor arbeidsdeskundigen

AKC gaat verkennen of Serious gaming ingezet kan worden als ontsluiting van kennis voor arbeidsdeskundigen.

AKC
17
feb
2016
Evaluatie van adviestrajecten bij problematisch ziekteverzuim

Het Ministerie van SZW heeft onderzoeksbureau Celsus gevraagd te onderzoeken of een arbeidsgerelateerd medisch adviestraject positieve effecten sorteert.

AKC
17
feb
2016
Kamerbrief stand van zaken herbeoordeling in de WIA

In deze brief gaat Minister Asscher in op de stand van zaken bij de herbeoordelingen in de WIA.

AKC
17
feb
2016
Werkgroep Arbeidsdeskundige leidraad spoor 1 en 2 zoekt enthousiaste collega's

Sinds april 2015 is de werkgroep Arbeidsdeskundige leidraad spoor 1 en spoor 2 met veel energie en inspiratie aan de slag. Door omstandigheden hebben een aantal leden moeten afhaken. Daarom wordt er versterking gezocht om de leidraad vóór de zomer van 2016 in concept af te kunnen ronden.

AKC
29
jan
2016
Verslag AKC Symposium 10 december 2015 "Aansluiting onderwijs en Arbeidsmarkt voor kwetsbare jongeren"

Wij roepen jullie op om dit verslag breed te verspreiden in gemeentelijke kring om zo de lessen uit het verleden mee te geven aan de vormgeving van de toekomstige ondersteuning van kwetsbare jongeren en de inzet van arbeidsdeskundige kennis daarbij. Klik hier voor het verslag.

AKC
29
jan
2016
AKC college Beschrijving van Arbeidsbelasting

De AKC/NVvA werkgroep leidraad Arbeidsbelasting presenteert een concept van de ontwikkelde aanpak. Vernieuwende inzichten waar wij grag de mening van collega’s over horen. Leg 23 mei van 16.00 tot 19.00 uur vast in je agenda en meld je aan via de evenementen kalender. In april volgt meer informatie.

AKC
29
jan
2016
Veel aanmeldingen voor deelname aan begeleidingscommissie AKC onderzoeken

Binnen twee weken kwamen er ruim 35 aanmeldingen binnen voor de begeleidingscommissies. Dank daarvoor. Dat was meer dan voldoende om de samenstelling van de begeleidingsgroepen vast te stellen.

AKC
14
jan
2016
Nog 2 plaatsen voor training AD-VC in Noord Nederland

De training start in maart 2016 en heeft een looptijd van 6 maanden. Er zijn 10 PE-punten toegekend aan deze training.

AKC
Ook interessant