11
mei
2022

Project ‘Doorontwikkeling e-learning betrekken van naasten bij arbeidsre-integratie’ zoekt arbeidsdeskundigen voor groepsgesprekken

In maart is het UMCG gestart met het onderzoeksproject ‘Doorontwikkeling e-learning betrekken van naasten bij arbeidsre-integratie’. Het project wordt gefinancierd door het AKC en heeft een looptijd van ruim een jaar. Als onderdeel van dit project zoeken de onderzoekers arbeidsdeskundigen voor online groepsgesprekken.

Via de twee online groepsgesprekken willen de onderzoekers beoordelen welke onderdelen van de e-learning voldoende aansluiten en waar nog aanpassingen nodig zijn om de e-learning beter aan te laten sluiten op de dagelijkse praktijk van arbeidsdeskundigen.

In haar promotieonderzoek heeft Nicole Snippen (UMCG) de e-learning 'Betrekken van naasten bij arbeidsre-integratie' ontwikkeld waarmee bedrijfs- en verzekeringsartsen kunnen leren hoe zij het beste rekening kunnen houden met de invloed van naasten en hoe zij hen kunnen betrekken bij het re-integratieproces van verzuimende werkenden met een chronische ziekte. Het doel van het huidige project is het doorontwikkelen en evalueren van deze e-learning voor arbeidsdeskundigen.
 
Als onderdeel van dit project willen de onderzoekers graag twee online groepsgesprekken houden met arbeidsdeskundigen om een beter beeld te krijgen van welke onderdelen van de e-learning voldoende aansluiten en welke aanpassingen nodig zijn om de e-learning beter aan te laten sluiten bij de kennis, werkzaamheden en dagelijkse praktijk van arbeidsdeskundigen.
 
Voor deze groepsgesprekken zijn de onderzoekers op zoek naar 12 arbeidsdeskundigen die in het kader van ziekteverzuim een rol hebben in het beoordelen, coachen en/of adviseren van werkenden met een chronische ziekte en mee willen denken over de doorontwikkeling van de e-learning voor de arbeidsdeskundige praktijk.
 
Deelname levert je 2 PE-punten op. Het groepsgesprek zal inclusief pauze ongeveer 2.5 uur duren. Daarnaast wordt uitgegaan van ongeveer 2 uur voorbereidingstijd voor het op eigen gelegenheid doorlopen van de bestaande e-learning, het geven van feedback via notities en het invullen van een kort evaluatieformulier. Deze feedback zal worden gebruikt als input voor de groepsgesprekken.
 
De groepsgesprekken zullen via plaatsvinden via Microsoft Teams waarbij geluidsopnames worden gemaakt. De in de groepsgesprekken verkregen informatie wordt gebruikt voor de doorontwikkeling van de e-learning 'Betrekken van naasten bij arbeidsre-integratie'.
 
Wil je jouw kennis en ervaring delen in een groepsgesprek? Vermeld dan via dit formulier je beschikbaarheid op de voorgestelde dagen en tijden. Bij meer dan twaalf aanmeldingen wordt er een selectie gemaakt zodat alle werkterreinen en arbeidsdeskundige rollen vertegenwoordigd zijn. Voor meer informatie over het project of het groepsgesprek kun je contact opnemen met Nicole Snippen (n.c.snippen@umcg.nl).
 
Hartelijk dank voor de medewerking!

AKC
Arbeidsdeskundigen
Terug naar overzicht
Meer AKC nieuws
Nieuw onderzoek voor betere begeleiding bij re-integratie spoor 2

ZonMw heeft zeven onderzoeksprojecten gehonoreerd in het programma ‘Verbete ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
Databank voorbeeldcasuïstiek uitgebreid

Aan de databank met arbeidsdeskundige voorbeeldcasuïstiek (ADVC) is een nie ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
Het regeerakkoord “Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst” en de arbeidsdeskundige praktijk

Vincent Braun heeft namens het AKC een analyse gemaakt van het regeerakkoor ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
AKC
Meer Kenniscentrum AKC nieuws