20
dec
2022

Nieuw onderzoek voor betere begeleiding bij re-integratie spoor 2

ZonMw heeft zeven onderzoeksprojecten gehonoreerd in het programma ‘Verbetering re-integratie 2e spoor’. Doel van deze projecten is het ontwikkelen van nieuwe aanpakken die ingezet kunnen worden bij re-integratie in het 2e spoor. Deze langlopende onderzoeken van 3 of 4 jaar moeten professionals, werknemers en werkgevers inzicht geven in manieren waarop zij de mogelijkheden voor spoor 2-re-integratie beter kunnen benutten. Het AKC is betrokken bij drie van de zeven onderzoeksprojecten.

Re-integratie OP MAAT: wat werkt voor wie?

Onderzoekers van het Universitair Medisch Centrum Groningen bouwen met ‘Re-integratie OP MAAT’ voort op het lopende onderzoek naar passend werk. Dit onderzoek richt zich op verbetering van 2e spoor-re-integratie in de bouw en zorg. In deze sectoren spelen veel vraagstukken rond re-integratie, waarbij terugkeer binnen de eigen organisatie door de belasting in het werk niet altijd mogelijk is. Met de ontwikkeling van een aanpak Op Maat kunnen al eerder 2e spoor-activiteiten worden ingezet. Het onderzoek geeft antwoord op de vraag: wat hebben werkgever en werknemer op welk moment nodig om de kans op het vinden van ander werk te vergroten? Welke professionals én welke interventie?

Inzet lerend netwerk bij 2e spoor

Vanuit Tilburg University wordt een lerend netwerk opgezet voor vergroting van het slagen van re-integratie in het 2e spoor. De verplichting van 2e spoor re-integratie ligt bij de huidige werkgever, maar het succes is voor een aanzienlijk deel afhankelijk van de ontvangende werkgever. De organisaties in het lerend netwerk stellen leer-werkplekken beschikbaar voor werknemers in het 2e spoor-traject, zodat zij elkaar kunnen helpen. Onderzoek moet uitwijzen of dit de succeskans van re-integratie in het 2e spoor vergroot.

Vroegtijdige re-integratie 2e spoor

HAN University of Applied Sciences ontwikkelt op participatieve actiegerichte wijze een wetenschappelijk onderbouwde aanpak voor vroegtijdige inzet van re-integratie 2e spoor om dit re-integratietraject te verbeteren. Hierbij is aandacht voor het perspectief van werkgever, werknemer en professional. Deze aanpak heeft ook als doel om de eigen regie en het psychologisch kapitaal van werknemers te versterken.

Betrokkenheid AKC

Deze onderzoeken geven professionals, werknemers en werkgevers praktische handvatten om de mogelijkheden voor re-integratie in het 2e spoor beter te benutten. Ze resulteren in een evidence-based aanvulling op het professioneel handelen rondom 2e spoor re-integratie. Het AKC is bij de onderzoeken van het UMCG en de HAN medeaanvrager en is vertegenwoordigd in de stuur-/adviesgroep. Bijzonder hoogleraar Roland Blonk, wiens leerstoel is gevestigd bij het AKC, is projectleider van het onderzoek van Tilburg University. Daarbij heeft het AKC, samen met de NVvA, zitting in de klankbordgroep.

Meer weten over deze of de andere gehonoreerde onderzoeksprojecten? Lees dan het nieuwsbericht van ZonMw.

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
Terug naar overzicht
Meer AKC nieuws
AKC
Arbeidsdeskundigen
Het regeerakkoord “Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst” en de arbeidsdeskundige praktijk

Vincent Braun heeft namens het AKC een analyse gemaakt van het regeerakkoor ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
AKC
Nieuwsbrief Academische Werkplaats Noord

In de nieuwsbrief van AWP Noord o.a. aandacht voor: Ondrzoek naar long COVI ...

AKC
AKC
Meer Kenniscentrum AKC nieuws