Presentaties

20201124 Presentatie Uniformering Loonwaarde platformbijeenkomst NO Presentatie DOWNLOADEN
Presentatie Loonwaarde ADTV Congres 10-11-2020 Presentatie DOWNLOADEN
Integrale participatiegerichte dienstverlening voor klanten met multiproblematiek - Kor Brongers Presentatie DOWNLOADEN
Welke kansen zien arbeidsdeskundigen voor vroegtijdige inzet in het verzuimproces? Presentatie DOWNLOADEN
Presentatie bijeenkomst leidraad jobcoaching 15 februari 2012 Presentatie DOWNLOADEN
Presentatie leidraad werkvoorzieningen Presentatie DOWNLOADEN
Robotisering: we doen het zelf! Presentatie DOWNLOADEN
Passend werk in uitvoering oratie Sandra Brouwer Presentatie DOWNLOADEN
De impact van automatisering op de Nederlandse Arbeidsmarkt : een gedegen verkenning op basis van Data Analytics Presentatie DOWNLOADEN
Documenten