Onderzoeksrapporten en artikelen

wat_werkt-arbeidsparticipatie_statushouders-corr Onderzoeksrapport DOWNLOADEN
Werkkansen van voormalig administratief medewerkers vergroten Onderzoeksrapport DOWNLOADEN
Arbobalans 2018 Onderzoeksrapport DOWNLOADEN
Met de jobcoach lukt het wel!: de meerwaarde van jobcoaching op de werkplek Onderzoeksrapport DOWNLOADEN
Op de drempel van arbeidsongeschiktheid: de gevolgen voor werk en inkomen van wel of geen uitkering Onderzoeksrapport DOWNLOADEN
Gevolgen flexibele AOW-leeftijd: SEO-rapportnr. 2017-48 Onderzoeksrapport DOWNLOADEN
Rapport Beter werken (2018) Onderzoeksrapport DOWNLOADEN
Beschut werk in de Participatiewet Kennisdocument Onderzoeksrapport DOWNLOADEN
AKC_Jaarverslag_2020_def Onderzoeksrapport DOWNLOADEN
Documenten
Accepteer de voorwaarden

Gebruik van dit werk is toegestaan conform licentie creative commons CC-BY-4.0. Deze gebruikslicentie vervalt zes maanden na het verschijnen van een nieuwe editie van het werk. Het auteursrecht op dit werk berust bij de Staat der Nederlanden, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Download document Download document