AKC cahiers

Cahier 20 – Eigen regie voor opleiding en werk: zelfmanagement-instrument voor mensen met een Autisme Spectrum Stoornis: ontwikkeling, blauwdruk en implementatieplan : AKC cahier 20 AKC-Cahier DOWNLOADEN
Cahier 19 – De arbeidsdeskundige en het preventiedomein arbeid en gezondheid AKC-Cahier DOWNLOADEN
Cahier 18 – Hoe vinden werkzoekenden met een arbeidsbeperking en werkgever elkaar? AKC-Cahier DOWNLOADEN
Cahier 17 – Hoe werkt de Werkscan Eindevaluatie AKC-Cahier DOWNLOADEN
Cahier 14 – Methodisch vaststellen van secundaire factoren bij re-integratie AKC-Cahier DOWNLOADEN
Documenten