AKC nieuws

29
okt
2015
AKC-college Arbeidsmarktinformatie

Op 26 november is er een AKC college Arbeidsmarktinformatie. Waarin werkzoekenden met een arbeidsbeperking en werk(gevers) gekoppeld kunnen worden.

AKC
29
okt
2015
Symposium Arbeidstoeleiding kwetsbare jongeren

Op 10 december 2015 organiseert het AKC een symposium over de arbeidstoeleiding van kwetsbare jongeren vanuit het voortgezet speciaal onderwijs, het praktijkonderwijs en de entreeopleiding

AKC
14
okt
2015
Vooraankondiging symposium Arbeidstoeleiding kwetsbare jongeren

Op 10 december 2015 organiseren AKC i.s.w. met o.a. Regioplan een symposium over de arbeidstoeleiding van kwetsbare jongeren vanuit het voortgezet speciaal onderwijs, het praktijkonderwijs en de entreeopleiding.

AKC
14
okt
2015
Op weg naar een effectieve re-integratie van arbeidsbeperkten. Lessen voor gemeenten.

Kennis over de effectiviteit van re-integratie van mensen met een arbeidsbeperking voor beleidsmedewerkers en re-integratie professionals.

AKC
14
okt
2015
Werk in uitvoering. De effecten van de decentralisaties op de gemeentelijke uitvoering.

De decentralisaties in het sociaal domein stimuleren gemeenten tot veranderingen in hun organisatie.

AKC
23
sep
2015
AKC/UWV college 'Indicatie begeleidingsbehoefte'

De indicatie begeleidingsbehoefte is in kaart gebracht. De vraag is nu, hoe kunnen arbeidsdeskundigen, jobcoaches en klantmanagers dat toepassen in de praktijk. Hoe maken wij hier een praktische handreiking van?

AKC
02
sep
2015
TNO over duurzame inzetbaarheid

Graag attenderen wij u op een leuke en makkelijk leesbare uitgave van TNO over Duurzame inzetbaarheid (participatie aan de onderkant, duurzaam werk en psychosociale arbeidsbelasting) en Innovatie en arbeidsproductiviteit (zorg en arbeid, sociaal innovatie management, innovatief werken). <klik hier voor de uitgave>

AKC
08
jul
2015
Enthousiaste collega’s gezocht voor implementatie van kennis

AKC is bezig met een oriëntatie op de kennisagenda voor 2016-2017. De kennisagenda van AKC is een levend document dat voortdurend in ontwikkeling is, gericht op de bijdrage aan de professionalisering van het arbeidsdeskundig vak.

AKC