AKC nieuws

Deelnemers gezocht voor workshop WVP en inclusief werkgeven

Werkgevers met werknemers uit de doelgroep Banenafspraak ervaren soms moeilijkheden met de uitvoering van de re-integratie-verplichtingen zoals die uit de WVP voortkomen. Het gaat dan vooral om situaties waar de reden van uitval dezelfde is als waaro ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
Van kennisbehoefte naar toepasbare, wetenschappelijk onderbouwde kennis

De kennisagenda van het AKC Via het professionaliseren van het arbeidsdeskundig vak duurzame arbeidsparticipatie bevorderen. En op die manier een bijdrage leveren aan het hogere doel ‘iedereen naar vermogen aan het werk’. Dat is in het kort waar h ...

AKC
AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
Nieuw: AKC Cahier 28 – Onderzoek naar beeldbellen binnen arbeidsdeskundig onderzoek

Wetenschappers van Panteia, ZINZIZ en Muzus hebben in opdracht van het AKC onderzoek gedaan naar de inzet van beeldbellen binnen arbeidsdeskundig onderzoek. De resultaten hiervan staan in het nieuwe AKC Cahier 28 en het bijbehorende factsheet.

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
AKC
Het regeerakkoord “Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst” en de arbeidsdeskundige praktijk

Vincent Braun heeft namens het AKC een analyse gemaakt van het regeerakkoord voor de arbeidsdeskundige praktijk. Wat kunnen de nieuwe plannen voor jou als arbeidsdeskundige betekenen?

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
AKC
AKC Collegetour Kanker en Werk online op de AD Academie

In 2021 organiseerde het AKC wederom een AKC College Tour Kanker en Werk. In 2021 met vier webinars, waarvan de laatste in december plaatsvond en nu online te vinden is op de AD Academie.

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
AKC
Eerste versie BAR gereed: één begrippenkader voor arbeidsbelastbaarheid en re-integratie

Bij de re-integratie van een zieke werknemer hebben bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen ieder een eigen rol. De beroepsgroepen hanteren soms andere begrippen of gebruiken deze anders. Dit kan effectieve re-integratie van de werkn ...

AKC
NVvA
Het effect van vroegtijdig arbeidsdeskundig handelen op terugkeer naar werk - input gevraagd

Het Impact Centre Erasmus onderzoekt in opdracht van het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC) of en in welke mate vroegtijdige inzet van arbeidsdeskundig handelen effect heeft op de duur van verzuim. De eerste periode van het pilotonderzoek laat zie ...

AKC
Nieuw: AKC Cahier 27 – Voorspellende factoren voor arbeidsuitval

Wetenschappers van het UMCG en het Erasmus MC hebben in opdracht van het AKC onderzoek gedaan naar de voorspellende factoren voor arbeidsuitval van mensen met een chronische aandoening. De resultaten van het onderzoek zijn terug te vinden in het nieu ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
Geslaagd jubileumcongres 50 jaar NVvA en AD van de toekomst

Op 11 november vierden we in het Utrechtse Beatrix Theater samen het 50-jarig jubileum van de NVvA met een zeer geslaagd congres. Alles viel op zijn plaats: interessante sprekers, waaronder Marianne Holleman over de AD van de Toekomst, leuke dagvoorz ...

AKC
Nieuwsbrief Academische Werkplaats Noord

In de nieuwsbrief van AWP Noord o.a. aandacht voor: Ondrzoek naar long COVID, Visie op academische werkplaatsen, Urenbeperking bij WIA-aanvragers, Multi-poblematiek onder arbeidsgehandicapten en veel meer.

AKC
AKC
Ook interessant