AKC nieuws

Noteer de datum! NVvA & AKC Najaarscongres

Op 13 oktober 2022 vindt het NVvA & AKC Najaarscongres plaats. Noteer de datum alvast in je agenda. Het centrale thema is 'Over Grenzen'.

NVvA
Arbeidsdeskundigen
AKC
Methode IHW 2.0: ‘Zo mooi dat mensen een passende baan vinden bij een werkgever die voor hen openstaat’

‘De methode Inclusief Herontwerp van Werk (IHW) creëert door het anders organiseren van werk structurele (elementaire) banen voor mensen met beperkingen. In elke functie kun je taken splitsen en door het creëren van een nieuwe functie – en deze op te ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
Geslaagde professionaliseringsdag voor arbeidsdeskundigen

Afgelopen vrijdag gingen 300 arbeidsdeskundigen terug naar de schoolbanken bij Saxion Hogeschool in Deventer. Tijdens de professionaliseringsdag van de NVvA, de SRA en het AKC konden ze een college en diverse workshops volgen.

AKC
Arbeidsdeskundigen gezocht voor training ‘Samen Beslissen’

Het lectoraat Arbeidsdeskundigheid van de HAN is op zoek naar arbeidsdeskundigen die werknemers met psychische klachten begeleiden. Zij worden uitgenodigd om mee te doen met het ontwikkelen van een training voor arbeidsdeskundigen.

NVvA
Arbeidsdeskundigen
AKC
Onderzoek arbeidsdeskundigen en de inclusieve arbeidsmarkt

In april is het onderzoek Arbeidsdeskundigen en de inclusieve arbeidsmarkt van start gegaan. Binnen dit onderzoek staat het versterken van de arbeidsmarkpositie van werkzoekenden en werkenden met een migratieachtergrond centraal.

AKC
Arbeidsdeskundigen
Begeleiden en adviseren van werkenden met beperkingen door long COVID

AKC en NVvA hebben de notitie ‘Inzichten voor arbeidsdeskundig handelen - Begeleiden en adviseren van werkenden met beperkingen door long COVID’ gepubliceerd. Deze notitie biedt houvast en advies aan arbeidsdeskundigen. Ze is te gebruiken bij de bege ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
Jaarverslag AKC online

Het AKC heeft het jaarverslag over 2021 gepubliceerd. Een jaar waarin, ondanks wisselende coronamaatregelen, heel wat werk is verzet. Het jaarverslag geeft een overzicht van de bereikte resultaten en een blik op de toekomst. Ook nieuwsgierig waar het ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
Uitnodiging deelname klankbordgroep onderzoek Arbeidsdeskundigen en de inclusieve arbeidsmarkt

In april zijn onderzoekers bij het Verwey-Jonker Instituut, voor het AKC begonnen met een onderzoek naar Arbeidsdeskundigen en de inclusieve arbeidsmarkt. Het doel van dit onderzoek is om na te gaan In hoeverre signaleren arbeidsdeskundigen discrimin ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
Multidisciplinaire Richtlijn Re-integratie in de maak

De NVvA en de beroepsverenigingen van bedrijfsartsen (NVAB) en verzekeringsartsen (NVVG) werken aan een multidisciplinaire Richtlijn Re-integratie. Bij de ontwikkeling van deze richtlijn vormt de arbeidsdeskundige het uitgangspunt. Daarmee is het voo ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
AKC
Vacature: Expert arbeidstoepassing technologische ontwikkelingen

Wie helpt het AKC en de beroepsgroep om de technologische ontwikkelingen toepasbaar in arbeid in beeld te brengen en te vertalen naar de praktijk van de arbeidsdeskundige?

AKC
Arbeidsdeskundigen