09
mei
2022

Praktische tools ‘Voorspellende factoren voor arbeidsuitval’

Het AKC heeft praktische tools online gezet rondom risicofactoren voor arbeidsuitval door arbeidsongeschiktheid voor werkenden (met chronische aandoeningen). Het betreft een interactieve weergave van het onderzoeksrapport, een door Erasmus MC en het UMCG opgestelde handreiking en een casustool. 

Wetenschappers van het UMCG en het Erasmus MC hebben in opdracht van het AKC onderzoek gedaan naar de voorspellende factoren voor arbeidsuitval van mensen met een chronische aandoening. De resultaten van het onderzoek zijn hier terug te vinden. Daarnaast heeft AKC samen met de NVvA een online tool en handreiking van de resultaten gemaakt, zodat snel inzichtelijk wordt wanneer er wel of geen sprake is van verhoogd risico op uitval. De digitale vertaling is te vinden in de digitale gereedschapskist.

Wat kan ik er mee?
Je kunt de informatie raadplegen en zo een beeld vormen van de risicofactoren die leiden tot vroegtijdige uitstroom uit werk. Daarnaast is er een casustool, waarin je de risico’s op vroegtijdige uitstroom uit werk kunt bekijken.

Waar helpt het mij bij?
Inzicht in risico’s voor vroegtijdige uitval uit werk kunnen je helpen bij advisering richting werknemer en werkgever. Zo kun je bijvoorbeeld een interventie voorstellen op het vlak van leefstijl en werkkenmerken. Ook geeft het handvatten om het gesprek aan te gaan over duurzaam aan het werk blijven en het voorkomen van vroegtijdige uitval uit werk.

AKC
Arbeidsdeskundigen
Terug naar overzicht
Meer AKC nieuws
Workshop beeldbellen tijdens academiseringsmiddag in Groningen

Op 30 juni organiseerde de Academische Werk Plaats Noord (UWV) een academis ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
Informatiebijeenkomst kleinschalig onderzoek: een waardevolle middag

Het AKC wil arbeidsdeskundigen de kans bieden om kennis te maken met wetens ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
Muzus gaat aan de slag met het maken van een overzichtscahier

Uit de oproep die het AKC op 5 mei heeft uitgezet is het voorstel van Muzus ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
Meer Kenniscentrum AKC nieuws