02
feb
2024

Tegenstrijdige belangen van werkgever en werknemer bij re-integratie

Het re-integratieproces van werknemers kent een belangrijk dilemma. Waar de werkgever zich primair kan richten op schadelastbeheersing, zoekt de werknemer vooral een passende re-integratie. Thom Wildeboer, directeur van de Stichting Expertisecentrum Participatie (STECR), wil in zijn promotieonderzoek nagaan in hoeverre er in de praktijk een balans wordt gevonden tussen beide belangen.

Bij de totstandkoming van de Wet verbetering poortwachter ging de wetgever ervan uit dat werkgever en werknemer bij re-integratie zouden samenwerken, elk vanuit een ‘welgemeend eigen belang’. Om de positie van de werknemer in dit proces (verder) te versterken zijn onder andere de deskundigenoordelen ingevoerd. UWV voert zowel deze deskundigenoordelen uit als de RIV-toetsing. Thom: ‘Hiermee vervult UWV een belangrijke onafhankelijke taak in het re-integratieproces, maar ook een normstellende rol. Ik wil onderzoeken wat in de uitvoering van re-integratie van werknemers de doorslag geeft. In hoeverre vinden arbeidsdeskundigen bij UWV en in het werkveld een balans tussen de belangen van werkgever en werknemer?’

Verantwoordelijkheidsverdeling
Het promotieonderzoek aan de Universiteit Leiden belicht de verdeling van de verantwoordelijkheid bij re-integratie tussen werkgever, werknemer en overheid. De probleemstelling: Hoe heeft de verantwoordelijkheidsverdeling bij re-integratie van arbeidsongeschiktheid zich in Nederland ontwikkeld, in hoeverre is de actuele uitvoering juridisch adequaat en bevordert dit duurzame re-integratie?

Knelpunten
Naast een bronnen- en literatuuronderzoek richt Thom zich op de uitvoering én de uitvoerders van het re-integratieproces. ‘Ik wil nagaan in hoeverre uitvoerders als werknemer, werkgever, UWV en bedrijfsartsen vanuit hun rol en in onderlinge samenwerking bijdragen aan de re-integratieopdracht en tegen welke knelpunten zij aanlopen. Wat betreft de rol van UWV, ga ik specifiek in op de uitvoering van de deskundigenoordelen en de RIV-toetsing. Hoe verhoudt deze uitvoering zich tot actuele maatschappelijke onderzoeken en visies en tot vigerende wet- en regelgeving. Ook onderzoek ik of de uitvoering bijdraagt aan duurzame re-integratie van werknemers.’

Verbinding met de praktijk
Voor het onderzoek gaat Thom graag in gesprek met arbeidsdeskundigen die in de praktijk te maken hebben met de deskundigenoordelen voor passende arbeid en re-integratie-inspanningen van werkgever en werknemer. Arbeidsdeskundigen die ofwel de deskundigenoordelen bij het UWV afgeven ofwel ermee te maken hebben in de advisering van werknemer en werkgever. ‘Ik wil hen als een soort klankbordgroep inzetten om mijn inzichten en onderzoeksresultaten aan voor te leggen.’

Meedoen?
Wil je deelnemen aan de klankbordgroep? De praktische informatie op een rij:
•    2 bijeenkomsten in maart-april 2024.
•    1 bijeenkomst vindt fysiek plaats op een centrale plek, de tweede online.
•    Bijeenkomsten duren maximaal 2,5 uur, voorbereiding is niet nodig.
•    Deelnemers ontvangen 2 PE-punten.

Geïnteresseerd? Meld je dan aan via akc@arbeidsdeskundigen.nl

AKC
Terug naar overzicht
Meer AKC nieuws
Betrekken van naasten in de arbeidsdeskundige praktijk: doe mee aan onze evaluatie!

Ben jij je bewust van de invloed die naasten zoals partners, familieleden e ...

AKC
NVvA
AKC
Praat en denk mee over het begeleiden van werknemers met late gevolgen van kanker(behandeling) in een online groepsgesprek

Veel mensen die kanker hebben doorgemaakt, hebben op langere termijn last v ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
Late gevolgen van kanker(behandeling) en werk: mogen we je een paar vragen stellen?

Jouw input draagt bij aan meer arbeidsdeskundige kennis over dit onderwerp. ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
Meer Kenniscentrum AKC nieuws