27
feb
2024

Nu online Cahier 32: Vroegtijdige inzet van arbeidsdeskundigen blijkt effectief

Veel arbeidsdeskundigen hechten waarde aan de vroegtijdige inzet van hun expertise tijdens het eerste ziektejaar, zo blijkt uit onderzoek door Impact Centre Erasmus. In een eerdere verkenning kwam de toegevoegde waarde van vroegtijdige inzet al duidelijk naar voren. Dit vervolgonderzoek spitste zich toe op de praktische voordelen van deze aanpak, met als centrale vraag: ‘Wat levert de vroegtijdige inzet van arbeidsdeskundigen in de praktijk op?’

Het onderzoek omvatte drie deelonderzoeken: een langdurige casestudie bij twee bedrijven, een databaseanalyse en een vragenlijstonderzoek onder arbeidsdeskundigen en bedrijfsartsen. Hieruit blijkt dat de vroegtijdige inzet van arbeidsdeskundigen bij sociaal-emotionele klachten zinvol is. Vroegtijdige interventie kan de verzuimduur verkorten, wat leidt tot kostenbesparingen voor werkgevers, minder loonsancties van UWV en uiteindelijk minder instroom in de WIA.

Samenwerking tussen bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen

Er blijkt echter ook aanzienlijke ruimte voor verbetering in de samenwerking tussen bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen. Effectieve samenwerking en heldere taak- en rolafspraken zijn essentieel voor de positieve effecten van vroegtijdige inzet van arbeidsdeskundigen bij langdurig verzuim. Momenteel is de nog beperkte samenwerking tussen deze professionals een struikelblok voor vroegtijdige interventie bij langdurig verzuim.

Meer duidelijkheid over de rol van arbeidsdeskundigen

Verbetering van deze samenwerking en verduidelijking van de taken en verantwoordelijkheden van arbeidsdeskundigen zijn cruciaal. Het expliciet opnemen van vroegtijdige inzet van arbeidsdeskundigen in ziekteverzuimprotocollen en een beter begrip van elkaars expertise kunnen hieraan bijdragen. Het is daarnaast belangrijk dat arbeidsdeskundigen weten wat ze wel en niet zonder rapport van de bedrijfsarts kunnen doen. Meer duidelijkheid over hun rol draagt bovendien bij aan bredere acceptatie van hun functie bij werkgevers en werknemers.

Belang van bewustwording

Marianne Holleman, directeur AKC: ‘De bevindingen laten zien dat vroegtijdige inzet van arbeidsdeskundigen waardevol is voor werkgevers en werknemers. Tegelijkertijd toont het onderzoek aan dat er nog veel winst te behalen is in het vergroten van bekendheid over de rol en expertise van de arbeidsdeskundige bij werkgevers, werknemers en andere professionals. Met deze onderzoeksresultaten kunnen we verdere stappen zetten om de professionele inzet te optimaliseren en duurzame re-integratie van werknemers in het eerste jaar van hun verzuim te bevorderen.’

Lees meer over het onderzoek in Onderzoekscahier 32: Preventieve en vroegtijdige inzet van arbeidsdeskundigen of bekijk de resultaten in vogelvlucht in de factsheet.

AKC
Terug naar overzicht
Meer AKC nieuws
Apps kunnen ondersteunen in communicatie op werk en in het dagelijks leven

Wanneer het gaat over technologische ondersteuning in werk gaan de gedachte ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
AKC levert update Leidraad jobcoach op bij NVvA

Een jobcoach kan ondersteuning bieden bij vinden en behouden van werk. Om u ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
AKC levert een concept voor een Leidraad “arbeidsdeskundige rapportage” op bij NVvA

Arbeidsdeskundigen schrijven gemiddeld drie rapportages per week. Doorgaans ...

AKC
Meer Kenniscentrum AKC nieuws