06
feb
2024

Nieuwe reeks collegetour Kanker en Werk: dilemma’s uit de praktijk

Elk jaar krijgen 100.000 mensen in Nederland de diagnose kanker. 40.000 van hen zijn nog in de werkzame leeftijd. De ziekte heeft vaak grote invloed op het werk. De gevolgen zijn zeer divers en afhankelijk van de impact van de ziekte en het stadium van de behandeling. Het ziekteverloop is voor iedereen anders. En dat geldt ook voor het verzuim en de re-integratie. 

Arbeidsdeskundigen krijgen te maken met allerlei dilemma’s en de oplossingsrichting is niet altijd eenduidig. Daarom organiseert het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC) in samenwerking met re-integratiebureau Re-turn in 2024 een nieuwe serie online workshops over kanker en werk.

Deze reeks is een vervolg op eerdere collegetours over kanker en werk in 2021 en 2022. In de nieuwe serie online workshops gaan we aan de hand van praktijkvoorbeelden en arbeidskundige dilemma’s dieper op het onderwerp in.

Vier geaccrediteerde, kleinschalige workshops

In deze reeks organiseren we vier geaccrediteerde workshops, waarvoor 1 PE-punt wordt toegekend. Arbeidsdeskundigen kunnen aan een of meerdere sessies meedoen. Elke workshop duurt ca. 1,5 uur en vindt plaats tussen 8.30 uur en 14.00 uur. Het exacte tijdstip krijgen deelnemers een week van tevoren te horen. De workshop bestaat uit een kleine groep van 8 tot 12 deelnemers, die samen kennis uitwisselen, problemen ontrafelen en oplossen. Je wordt van harte uitgenodigd om zelf een casus in te brengen, mocht je dit willen.

Geïnteresseerd? Aanmelden kan via akc@arbeidsdeskundigen.nl

1. Geen deskundigenoordeel (DO), spoor 2 cadeau?

Donderdag 29 februari

De Eerstejaarsevaluatie: spoor 1 en spoor 2. Als er geen onenigheid is tussen werkgever en werknemer mogen arbeidsdeskundigen of verzekeringsartsen geen deskundigenoordeel (DO) meer aanvragen. Hoe gaat het dan verder zonder DO? En wat moet er minimaal aan opbouw plaatsvinden om uit spoor 2 te blijven?

2. Klacht- of tijdcontingent re-integreren

Dinsdag 14 mei

Bij kanker komt wisselende belastbaarheid heel vaak voor. Is het dan wenselijk om klachtcontingente re-integratie toe te passen, in plaats van tijdcontingente re-integratie?

3. (G)een leuk gesprek

Donderdag 26 september

Als je als arbeidsdeskundige constateert dat een terugkeer naar eigen werk niet meer gaat lukken, ga je daarover in gesprek met de cliënt. Maar wat als blijkt dat de cliënt daar helemaal niet voor open staat? Hoe pak je dat aan en wat zijn de vervolgstappen?

4. Dilemma’s uit de praktijk #4

Dinsdag 19 november

Het onderwerp voor deze online workshop wordt bepaald op basis van vragen en dilemma’s die in de eerdere workshops naar voren komen. Houd begin oktober 2024 de agenda op arbeidsdeskundigen.nl in de gaten voor updates.

AKC
Terug naar overzicht
Meer AKC nieuws
Praat en denk mee over het begeleiden van werknemers met late gevolgen van kanker(behandeling) in een online groepsgesprek

Veel mensen die kanker hebben doorgemaakt, hebben op langere termijn last v ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
Start onderzoek Werken met de late gevolgen van kanker(behandeling)

Steeds meer mensen overleven kanker. Er is (gelukkig) de nodige aandacht vo ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
Meer Kenniscentrum AKC nieuws