03
sep
2021

Innovatie van werkvoorzieningen

Demissionair staatsecretaris Dennis Wiersma van SZW heeft voor de Kamer uiteengezet wat zijn ministerie doet om de werkvloer inclusiever te maken. Het kabinet wil werkgevers en werknemers ondersteunen met voorzieningen bij het vormgeven van werkplekken waar inclusiviteit, meer dan nu, de norm is. Innovatie van werkvoorzieningen is volgens staatssecretaris Wiersma belangrijk omdat technologische ontwikkeling een inclusieve arbeidsmarkt sneller dichterbij kan brengen.

De sleutel tot meer innovatie en inclusiviteit op de werkvloer ligt bij werkgevers en werknemers. Het is, aldus Wiersma, aan de overheid de randvoorwaarden te creëren voor publiek-private samenwerking voor innovatie op de werkvloer. Daarvoor lopen nu drie beleidsinitiatieven: de generieke werkgeversvoorziening, het Sociaal Innovatiefonds en de uitdaging Technologie voor Inclusie.

Generieke werkvoorziening
Werkgevers kunnen een generieke voorziening aanvragen bij UWV voor een werkplekaanpassing. Dit vanuit de intentie hiermee werkgelegenheid te bieden aan meerdere of opeenvolgende werknemers met een vergelijkbare beperking. De werkvloer en/of het productieproces worden aangepast met een blijvende voorziening zoals bijvoorbeeld spraaksoftware, slimme beamer of een verstelbare werkbank. Zo verschuift de focus van de beperking naar de capaciteiten van een sollicitant.

Met ingang van 1 juli 2021 is een experimenteerregeling in werking getreden, die UWV de ruimte biedt om werkplekaanpassing centraal te stellen. Dit in plaats van de formele uitkeringsgrond of het type voorziening. De generieke voorziening kan naast de doelgroep UWV ook worden ingezet voor mensen met een beperking uit de doelgroep van de Participatiewet.

Sociaal Innovatiefonds
Het Sociaal Innovatiefonds is de volgende schakel. Waar de generieke werkgeversvoorziening zich richt op de publieke ondersteuning van werkgevers, is het doel van dit fonds om werkgevers te stimuleren zélf investeringen te doen om mensen met een beperking aan te kunnen nemen.

Technologie voor inclusie
Het kabinet werkt samen met UWV en maatschappelijke partners om innovatie van werkvoorzieningen verder aan te jagen. In dit kader wordt een tweede ‘Challenge’ gestart om zowel nieuwe innovatieve voorzieningen te ontwikkelen als bewezen kansrijke innovaties bij werkgevers in de praktijk op te schalen. Voor alle drie beleidsinitiatieven is geld beschikbaar.

Lees hier de hele Kamerbrief

NVvA
Arbeidsdeskundigen
AKC
Terug naar overzicht
Meer AKC nieuws
Arbeidsdeskundige Professionaliseringsdag: nu inschrijven!

Het programma voor de eerste Arbeidsdeskundige Professionaliseringsdag op 1 ...

NVvA
AKC
Arbeidsdeskundigen
Project doorontwikkeling e-learning betrekken van naasten - Deelnemers voor groepsgesprekken gezocht

In maart is het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) gestart met h ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
AKC Jaarverslag 2021 online

Het AKC heeft het jaarverslag over 2021 gepubliceerd. Een jaar waarin we, o ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
Meer Kenniscentrum AKC nieuws