11
feb
2021

Eerste gezamenlijk AKC-OVAL webinar: een levendige bijeenkomst met veel input voor het AKC

Op 28 januari jl. heeft AKC samen met OVAL een webinar georganiseerd om met de aangesloten organisaties bij OVAL (arbodiensten, loopbaan- en re-integratiebedrijven, jobcoachorganisaties, etc.) van gedachten te wisselen over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en het werk en wat deze ontwikkelingen betekenen voor de arbeidsdeskundige praktijk en voor de benodigde kennis.

Diverse ontwikkelingen zijn besproken, waarbij de toename van psychosociale arbeidsbelasting, het belang van advisering gericht op duurzame inzetbaarheid en ook de consequenties van Covid-19 voor het werk van de arbeidsdeskundige aan de orde zijn geweest. De toegevoegde waarde van vroegtijdige inzet van arbeidsdeskundig handelen in het verzuimproces wordt erkend. Tegelijkertijd ervaart men het als een uitdaging om die toegevoegde waarde te onderbouwen bij werkgevers. Verder wordt gesignaleerd dat de begeleidende taak bij verzuim steeds vaker door casemanagers wordt vervuld en niet door direct leidinggevenden. Het is belangrijk om hiermee rekening te houden bij het formuleren van handreikingen voor werkgevers. In spoor 2 trajecten ervaren re-integratieprofessionals dat, door strakkere voorwaarden, het lastiger is om tot noodzakelijk maatwerk te komen. Deze ervaringen kunnen goede input zijn voor de werkwijzer Poortwachter en de subsidiecall van Zon MW gericht op re-integratie 2e spoor. De deelnemers aan de webinar noemen het belang van multidisciplinaire samenwerking van de arbeidsdeskundige, de bedrijfsarts, re-integratiecoaches, psychologen, e.a. Gezamenlijk kan goed advies gegeven worden op organisatieniveau.
De verkregen input op de thema’s, die voor de komende jaren in de AKC kennisagenda een plek krijgen, is heel waardevol voor het AKC. Afspraken zijn gemaakt om via OVAL actief de aangesloten organisaties te informeren over inzichten die uit onderzoek naar voren komen. We kijken gezamenlijk terug op een succesvol webinar.

Wil je exact weten wat er besproken is, lees dan het verslag.

AKC
Terug naar overzicht
Meer AKC nieuws
Actualisatie Rekentool Loonkostensubsidie

De rekentool loonkostensubsidie is per 1 januari geactualiseerd. De belangr ...

Arbeidsdeskundigen
NVvA
AKC
Nieuwe website arbeidsdeskundigen.nl staat live!

‘Alles voor de arbeidsdeskundige’, is het motto van de geheel vernieuwde we ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
AKC
Vul de vragenlijst in over de arbeidsdeskundige rapportage

De NVvA heeft het AKC gevraagd om binnen het onderzoekprogramma Professiona ...

AKC
Meer Kenniscentrum AKC nieuws