Arbeidsdeskundige overwegingen bij de RIV-toets: een onderzoek | Arbeidsdeskundigen
11
sep
2023

Arbeidsdeskundige overwegingen bij de RIV-toets: een onderzoek

Bij de aanvraag van een WIA-uitkering beoordeelt het UWV of werknemer en werkgever zich aan de re-integratieverplichtingen hebben gehouden. Over de overwegingen die professionals hierbij maken, is nog weinig bekend. Arbeidsdeskundige Ilonka Eekhoudt deed onderzoek naar deze overwegingen en presenteert nu de resultaten.

Beoordelingsruimte in protocol

Voor de beoordeling van het re-integratieverslag (RIV) volgen arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen het beoordelingsprotocol uit de Werkwijzer Poortwachter. Aan de hand van vier vragen volgt een oordeel of werknemer en werkgever zich voldoende hebben ingespannen om tot werkhervatting te komen. Dit protocol biedt arbeidsdeskundigen echter veel beoordelingsruimte.

10% krijgt loonsanctie

Uit eerder onderzoek van Ilonka bleek dat er in ongeveer 10% van de gevallen na beoordeling van het re-integratieverslag (RIV) een loonsanctie wordt opgelegd. Ruim 40% van de werkgevers tekent daar bezwaar tegen aan. Zij spreken van willekeur en vinden de RIV-beoordeling niet transparant.

Focusgroep met UWV-arbeidsdeskundigen

Het in juli verschenen artikel in TBV focust op de overwegingen van arbeidsdeskundigen bij de RIV-toets. Wat zijn de uitgangspunten van arbeidsdeskundigen bij de RIV-beoordeling? En worden deze in de praktijk eenduidig gehanteerd? In twee kantoren van UWV organiseerde Ilonka twee focusgroepen met UWV-arbeidsdeskundigen. Zij discussieerden over de uitgangspunten van de RIV-beoordeling en de belangen van werkgever en werknemer. Ook bespraken ze hoe ze hiermee in de praktijk omgaan.

Eén uitgangspunt, meer interpretaties

Een van de bevindingen is dat alle betrokken arbeidsdeskundigen de Wet verbetering poortwachter en Werkwijzer Poortwachter als uitgangspunt nemen. Maar arbeidsdeskundigen ervaren en zien dat belangrijke begrippen op verschillende manieren te interpreteren zijn. Daarom hanteren ze de uitgangspunten bij de RIV-toets in de praktijk niet altijd op dezelfde wijze. Om arbeidsdeskundigen te ondersteunen bij de RIV-toets en verschillende interpretaties te voorkomen, lijkt het van belang het beoordelingskader verder uit te werken en meer te concretiseren.

Meer weten?

Ilonka Eekhoudt deed als AKC-promovendus vanaf 2016 onderzoek naar loonsancties en werkgeversgedrag bij re-integratie. Meer weten over dit onderzoek? Lees dan het artikel over de overwegingen van arbeidsdeskundigen bij de RIV-toets. Eerder publiceerde zij al over het aantal loonsancties en de werkgevers die een loonsanctie krijgen (lees het artikel hier) en de ervaringen van werkgevers met de RIV-toets en loonsancties (lees het artikel hier).

AKC
Arbeidsdeskundigen
Terug naar overzicht
Meer AKC nieuws
Arbeidsdeskundigen willen meer informatie over late gevolgen van kanker

Arbeidsdeskundigen hebben behoefte aan meer informatie over de late gevolge ...

AKC
Reeks online workshops Kanker en Werk van start

Jaarlijks krijgen 100.000 mensen in Nederland de diagnose kanker. 50.000 va ...

AKC
Tegenstrijdige belangen van werkgever en werknemer bij re-integratie

Het re-integratieproces van werknemers kent een belangrijk dilemma. Waar de ...

AKC
Meer Kenniscentrum AKC nieuws