Werken met de late gevolgen van kanker(behandeling) | Arbeidsdeskundigen

Werken met de late gevolgen van kanker(behandeling)

Met dit project gaan we na in hoeverre arbeidsdeskundigen die werknemers begeleiden, alert zijn en kennis hebben van late gevolgen van een kanker(behandeling), hoe ze deze kennis toepassen in hun werk en welke informatie hen kan helpen.

Start                             01-098-2023
Status                          Actief
Looptijd                       1 jaar
Projectleider               Tamara Raaijmakers, Centrum Werk Gezondheid
Subsidieverstrekker  AKC

Aanleiding
Veel mensen die kanker hebben doorgemaakt, hebben op langere termijn last van lichamelijke, psychische of cognitieve gevolgen van kanker(behandelingen). Lang niet altijd leggen mensen én hun (werk)omgeving de relatie tussen eerder doorgemaakte kanker, bijbehorende behandelingen en de problemen die ze nu in hun werk ervaren. Zeker als de diagnose en behandeling langer geleden zijn kan dit een rol spelen. Dit maakt dat veel werknemers die kampen met de gevolgen van kanker(behandelingen) niet de juiste begeleiding en/of werkaanpassingen krijgen.
 
Achtergrond
In de NFK Doneer-Je-Ervaring peiling over late gevolgen van kanker gaf 61% van de respondenten aan door late gevolgen beperkingen te ervaren in werk of school. Het gaat dan om lichamelijke, psychische of cognitieve gevolgen van kanker(behandelingen). Uit onderzoek van Ingrid Boelhouwer over welke klachten werkenden na kankerbehandelingen in hun functioneren in werk kunnen ervaren, kwam naar voren dat maatwerk in de ondersteuning, zowel op de werkvloer als door professionals, een belangrijk punt is.
Het onderzoek bouwt voort op deze inzichten om te komen tot kennis en handelingsperspectieven voor arbeidsdeskundigen.
 
Doel
De arbeidsdeskundige als gesprekspartner en steun voor werknemer en werkgever kan een belangrijke rol kan spelen in signalering en bewustwording van late gevolgen van kanker. En de consequenties hiervan op het werk vertalen in mogelijkheden hoe hier mee om te gaan. Met dit onderzoeksproject gaan we na in hoeverre arbeidsdeskundigen die werknemers begeleiden en adviseren, alert zijn en kennis hebben van late gevolgen van een kanker(behandeling), hoe ze deze kennis toepassen in hun werk en welke informatie hen kan helpen.

Verwachte resultaten
Met het onderzoek willen we niet alleen verkennend inzichten bieden in hoeverre arbeidsdeskundigen bekend zijn met late gevolgen van kanker en werk en welke ervaringen ze daarmee hebben, we willen arbeidsdeskundigen ook kennis en handelingsperspectieven bieden. Het eindresultaat is een onlinekennisproduct met informatie en tips voor arbeidsdeskundigen om zo werknemers die leven met late gevolgen van kanker(behandeling) beter te kunnen begeleiden. De precieze vorm van het onlinekennisproduct vindt plaats in afstemming met de adviescommissie van dit project bestaande uit ervaringsdeskundige werknemers en arbeidsdeskundigen met ervaring rond begeleiden van werknemers met late gevolgen van kanker (behandeling).
 
In contact komen met dit project
Tamara Raaijmakers Programmamanager Centrum Werk Gezondheid t.raaijmakers@centrumwerkgezondheid.nl 06-300 29 795
Ingrid Boelhouwer Docent/onderzoeker Hogeschool van Amsterdam, opleiding Toegepaste Psychologie i.g.boelhouwer@hva.nl
Noor van Willegen Belangenbehartiger Goed leven met kanker NFK (Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisatie) n.vanwillegen@nfk.nl