Waarde en duurzaamheid toevoegen aan de re-integratie | Arbeidsdeskundigen

Waarde en duurzaamheid toevoegen aan de re-integratie

In dit project ontwikkelen we samen met arbeidsdeskundigen en cliënten aan de hand van bestaande instrumenten en inzichten een gesprekshandleiding gericht op re-integratie. Hiermee kunnen arbeidsdeskundigen methodisch een op waarden gerichte re-integratie van werkzoekenden of werknemers 1ste of 2de spoorvormgeven en beoordelen op kwaliteit. Ook de rol van de werkgever wordt hierin betrokken.
 
Start                            1 september 2023
Status                          opstart-fase; werving AD’en en cliënten voor onderzoek
Looptijd                       1 jaar
Projectleider(s)           Jac van der Klink en Roland Blonk
Subsidieverstrekker   AKC


Aanleiding
Met de ervaringen van de toeslagenaffaire, de evaluatie van de participatiewet en vergelijkbare voorbeelden is men in het re-integratie domein op zoek naar effectieve alternatieven die uitgaan van een waarderende, stimulerende en op vertrouwen gebaseerde begeleiding. De ontwikkeling daarvan stagneert mede vanwege de angst dat het loslaten van de huidige op controle gebaseerde methoden zal leiden tot een geringere effectiviteit/uitstroom uit de uitkering. In dit traject willen we een methodiek uitwerken die uitgaat van vertrouwen en de eigen kracht van zowel de professional (AD) als de cliënt, Deze methodiek versterkt het vertrouwen van de cliënt, verhoogt het werkplezier van de AD en is minstens even effectief in re-integratie-uitkomsten.
 
Achtergrond
De methodiek die we gaan ontwikkelen is een combinatie van het Capability voor Werk Model (CvWM) met het concept Gewogen Maatwerk (GM). Het CvWM is ontwikkeld bij werkenden; GM betreft de re-integratie van niet-werkenden naar werk. Een uitwerking van deze combinatie biedt zowel praktisch als wetenschappelijk grote mogelijkheden, vooral op het element overtuigingen en waarden. Zo’n gecombineerde methode is uitermate geschikt voor de op re-integratie gerichte arbeidsdeskundige praktijk. In dit project ontwikkelen we, samen met professionals en cliënten, een dergelijk, voor arbeidsdeskundigen hanteerbaar instrument.
 
Doel
Het ontwikkelen van een instrument in de vorm van een gesprekshandleiding waarmee arbeidsdeskundigen hun methodisch handelen in re-integratie kunnen versterken. Het instrument wordt samen met AD’en en cliënten ontwikkeld om te garanderen dat het praktisch bruikbaar is. Arbeidsdeskundigen zitten in de ‘haarvaten’ van het veld van Arbeid en Gezondheid en Inkomen en vervullen daarmee een belangrijke rol in dat veld. Het veld van arbeid en gezondheid is bij uitstek een normatief veld, in de zin dat het de kwaliteit van arbeid wil verbeteren, arbeid gezonder wil maken en een betere ‘fit’ wil bewerkstelligen tussen de persoon en haar of zijn arbeid. Arbeidsdeskundigen willen mensen duurzaam in gezondheid bevorderend werk re-integreren. Het te ontwikkelen instrument beoogt daaraan een bijdrage te leveren.
 
Verwachte resultaten
Uit eerdere experimenten blijkt dat het vertrouwen tussen  cliënt en professional sterk toenam  en in meer algemene zin nam het vertrouwen tussen burger en overheid toe. Ook het werkplezier van de professionals nam aanzienlijk toe. In de meeste experimenten nam de effectiviteit van de re-integratie (in de zin van meer duurzame werkhervatting) toe
 
In contact komen met dit project
Jac van der Klink    j.j.l.vdrklink@tilburguniversity.edu    06 51185826
Roland Blonk          r.w.b.blonk@tilburguniversity.edu     06 31792892