Doorontwikkeling van de MiLES tool voor arbeidsdeskundigen | Arbeidsdeskundigen

Doorontwikkeling van de MiLES tool voor arbeidsdeskundigen

Doel van het onderzoek is het ontwikkelen en evalueren van een online tool die arbeidsdeskundigen professionaliseert met betrekking tot de begeleiding van cliënten met een diagnose van kanker.

Start                             juni 2023
Status                          fase 1 van het onderzoek eind 2023 afgerond, fase 2 januari 2024 opgestart.
Looptijd                       tot eind november 2024
Projectleider(s)           Sietske Tamminga en Michiel Greidanus
Subsidieverstrekker   AKC

Aanleiding
Jaarlijks worden ongeveer 45.000 mensen in de werkende leeftijd gediagnosticeerd met kanker. Werknemers zijn na de diagnose kanker gemiddeld 10-18 maanden afwezig van werk. Een gedeelte van de werknemers is niet in staat om terug te keren. Professionals spelen een belangrijke rol bij de terugkeer naar werk, zo ook de arbeidsdeskundige. Vanuit het AKC is naar voren gekomen dat in geval van de diagnose kanker handelingsverlegenheid voorkomt onder arbeidsdeskundigen en er behoefte is aan ondersteuning bij de begeleiding van cliënten met een diagnose van kanker.

Achtergrond
Het Amsterdam UMC heeft met financiering van KWF Kankerbestrijding de MiLES tool ontwikkeld. Deze tool biedt werkgevers handvatten bij de begeleiding van werknemers met kanker. De tool is ontwikkeld op basis van wetenschappelijk onderzoek met werkgevers, werknemers met kanker en bedrijfsartsconsulenten oncologie. Grote delen van de tool lijken ook geschikt voor professionals zoals arbeidsdeskundigen.

Doel
In fase 1 van het onderzoek is de ondersteuningsbehoefte van arbeidsdeskundigen in kaart gebracht middels interviews met 13 arbeidsdeskundigen, 4 experts en 6 cliënten met kanker. Uit deze interviews is een beeld ontstaan van de benodigde aanpassingen aan de MiLES tool. In fase 2 wordt de tool doorontwikkeld aan de hand van de in kaart gebrachte ondersteuningsbehoefte en richt zich op de rol van de arbeidsdeskundige bij het arbeidsdeskundig onderzoek rondom het 1e jaar. De inhoud van de tool wordt herschreven naar het perspectief en de beleving van de arbeidsdeskundige en maakt gebruikt van de praktische strategieën van MiLES. In de laatste fase van het onderzoek wordt de online tool geëvalueerd in de praktijk middels een tevredenheidsonderzoek.

Verwachte resultaten
De online tool heeft tot doel de begeleiding door arbeidsdeskundigen van cliënten met kanker te verbeteren zodat cliënten duurzaam en naar vermogen inzetbaar zijn in werk. De online tool zal na het onderzoek vrij beschikbaar zijn op de website van AKC. De volgende doelen zijn geformuleerd:

  • Vergroten kennis van impact van een diagnose van kanker en behandeling op inzetbaarheid en benodigde aanpassingen/ondersteuning
  • Vergroten kennis van verschillen in beleving van een diagnose van kanker
  • Vergroten cliëntgerichte communicatievaardigheden
  • Verbeteren afstemming met bedrijfsarts
  • Vergroten eigen-effectiviteit en geven van handelingsperspectief

De tool zal bestaan uit to-the-point tips en informatie, interactieve communicatie video’s, checklists voor goede gespreksvoering en tips en informatie over de samenwerking met de bedrijfsarts.

In contact komen met dit project?

Wil je een bijdrage leveren aan het project? Of heb je vragen of een goed idee? We komen graag in contact!