17
mrt
2020

Werk voor Iedereen, Baancreatie voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie

Het Verwey Jonker Instituut heeft een interessant onderzoek gedaan met als titel Werk voor Iedereen, Baancreatie voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie.

De opgedane kennis is voornamelijk afkomstig van 40 bedrijven die zijn geïnterviewd, naast literatuurstudie.

Hier een aantal highlights uit de publicatie.

Baancreatie is het ontstaan van nieuwe, betaalde, niet-gesubsidieerde functies als gevolg van besluiten en handelen van werkgevers. In deze studie gaat het over baancreatie voor de onderkant van de arbeidsmarkt.

Het gaat bij baancreatie om niet-gesubsidieerde, betaalde banen. Dat betekent dat de productiviteit van mensen betaald wordt (dus geen vrijwilligerswerk). Wel kan loonkostensubsidie of loonkostendispensatie worden ingezet.
Het is de bedoeling dat de banen langere tijd blijven bestaan en dat de betreffende laagopgeleiden aan het werk blijven. Dat betekent aan de werkgeverskant dat er een kloppend verdienmodel moet zijn voor de gecreëerde banen en aan de werknemerskant dat de scholing en begeleiding op orde moet zijn.

Mooi is dat in deze studie ook vooruitgekeken wordt. Omdat Nederland zich steeds meer ontwikkelt als een kenniseconomie, is er steeds meer vraag naar hoger opgeleiden. Lager opgeleiden en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt profiteren niet van deze ontwikkelingen. Om een mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te voorkomen, moet er aandacht zijn voor slimme oplossingen. TNO pleit daarom voor innovatieve en regionale ontwikkeling (Blonk & Wevers, 2017; CPB et al., 2016).

Er kan bijvoorbeeld werk gecreëerd worden door mensen taken te laten combineren bij verschillende bedrijven. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen ingezet worden bij verschillende bedrijven die behoefte hebben aan personeel.

Er worden vormen van baancreatie behandeld, de voorwaarden die hieraan verbonden zijn en ook de motiverende redenen van werkgevers om hierin te willen investeren.

Uit de studie komen werkzame elementen naar voren. Succesfactoren zijn o.a.

  • Persoonlijke aandacht
  • Beschikbaarheid van voldoende geschikt werk
  • Doorontwikkelen in het werk met scholing en voldoende begeleiding
  • Draagvlak in de organisatie om met de doelgroep samen te werken
  • Lange termijnvisie van de werkgever (bieden van continuïteit zodat medewerkers duurzaam aan het werk kunnen blijven)

Verduurzaming van baancreatie wordt versterkt door

  • Het gedrag en de houding van de werkgever en werknemer, zoals de motivatie van de werknemer en de bereidheid van de werkgever om aanpassingen te doen aan de werkplek of het werk zelf.
  • De aanwezigheid van voldoende soft skills bij de werknemer, zoals communicatieve vaardigheden om te kunnen (samen)werken.
  • De aansluiting van de functie bij de mogelijkheden en capaciteiten – maar ook de beperkingen – van de werknemer; voor de doelgroep is belastbaarheid een belangrijke factor voor duurzame inzetbaarheid.
  • Omgevingsfactoren, bijv. een stabiele thuissituatie

Verder lezen?

Het rapport en bijlagen zijn te downloaden op www.verwey-jonker.nl/publicaties/2020/werk-voor-iedereen

AKC
Terug naar overzicht
Meer AKC nieuws
Groei robotisering vraagt om gezamenlijke agenda van werkgevers, werknemers en overheid

Er worden steeds meer robots ingezet op de werkvloer. Dat heeft invloed op ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
AKC
11
feb
2021
Eerste gezamenlijk AKC-OVAL webinar: een levendige bijeenkomst met veel input voor het AKC

Op 28 januari jl. heeft AKC samen met OVAL een webinar georganiseerd om met ...

AKC
Actualisatie Rekentool Loonkostensubsidie

De rekentool loonkostensubsidie is per 1 januari geactualiseerd. De belangr ...

Arbeidsdeskundigen
NVvA
AKC
Meer Kenniscentrum AKC nieuws