11
jan
2021

Vul de vragenlijst in over de arbeidsdeskundige rapportage

De NVvA heeft het AKC gevraagd om binnen het onderzoekprogramma Professionalisering Arbeidsdeskundig Handelen 2020 – 2024 samen met de beroepsvereniging een Leidraad arbeidsdeskundige rapportage te ontwikkelen. De leidraad heeft als doel arbeidsdeskundigen te ondersteunen in de competentie schriftelijke communicatie. 

Ter voorbereiding hebben wij als Werkgroep Leidraad Arbeidsdeskundige Rapportage een enquête opgesteld waarin wij NVvA-leden vragen hoe zij rapporteren, wat zij als professional belangrijk vinden in een rapport en wat voor hen belangrijke informatie is in een leidraad over de Arbeidsdeskundige rapportage. 

Wij hopen uiteraard dat zoveel mogelijk arbeidsdeskundigen meedoen. Het invullen van deze vragenlijst duurt maar 10 minuten. Uiteraard worden je gegevens anoniem verwerkt.    

Heb je vragen aan de Werkgroep? Stuur ze dan naar de projectleiders José van Assem (jose.vanassem@uwv.nl) of Vincent Braun (v.braun@arbeidsdeskundigen.nl)
 

AKC
Terug naar overzicht
Meer AKC nieuws
Groei robotisering vraagt om gezamenlijke agenda van werkgevers, werknemers en overheid

Er worden steeds meer robots ingezet op de werkvloer. Dat heeft invloed op ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
AKC
11
feb
2021
Eerste gezamenlijk AKC-OVAL webinar: een levendige bijeenkomst met veel input voor het AKC

Op 28 januari jl. heeft AKC samen met OVAL een webinar georganiseerd om met ...

AKC
Actualisatie Rekentool Loonkostensubsidie

De rekentool loonkostensubsidie is per 1 januari geactualiseerd. De belangr ...

Arbeidsdeskundigen
NVvA
AKC
Meer Kenniscentrum AKC nieuws