15
apr
2020

Versoepeling randvoorwaarden loonwaardebepaling tot 1 juni 2020

In de brief van 27 maart kondigde het ministerie van SZW een versoepeling aan van de wijze waarop loonwaardebepaling voor het berekenen van loonkostensubsidie plaatsvindt.

Beknopte samenvatting brief SZW

Als gevolg van de coronacrisis dreigen vertragingen bij de loonwaardebepaling voor het berekenen van loonkostensubsidie in het kader van de Participatiewet. Ook de loonwaardebepaling door UWV in het kader van de Wajong ondervindt hiervan hinder. Loonwaardedeskundigen kunnen hun werk niet altijd doen op de werkplek van de werknemer vanwege het besmettingsrisico. Ook is de werknemer als gevolg van de coronamaatregelen niet altijd op de werkplek aanwezig. Voor een zorgvuldige beoordeling van de arbeidsprestatie van een werknemer is een bezoek aan de werkplek essentieel. Tegelijkertijd belemmert vertraging van de loonwaardebepaling mensen met een arbeidsbeperking om aan het werk te komen, en het kan zelfs betekenen dat mensen met een arbeidsbeperking hun baan kwijtraken.

De voorwaarden die gelden voor de loonwaardebepaling (namelijk een werkplekbezoek) vormen onder de huidige omstandigheden een risico voor de baankans en het baanbehoud van mensen met een arbeidsbeperking. Daarom is het gewenst om gegeven deze omstandigheden in de periode 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 enige coulance in de uitvoering te betrachten.

Dit betekent concreet dat de interviews voor de loonwaardebepalingen telefonisch mogen worden uitgevoerd voor de periode 1 maart tot 1 juni 2020. Voorwaarde daarbij is dat de telefonisch vastgestelde loonwaarde voor maximaal zes maanden geldt, en dat er zodra de omstandigheden zijn genormaliseerd zo spoedig mogelijk een werkplekbezoek plaatsvindt. De instanties die de meeste loonwaardebepalingen uitvoeren voor gemeenten (UWV en Dariuz) hebben al besloten om de interviews telefonisch uit te voeren. Andere aanbieders mogen dat dus ook. Deze maatregelen dragen bij aan baanbehoud van mensen met een arbeidsbeperking.

Standpunten AKC

  • AKC roept loonwaardedeskundigen die loonwaardebepalingen uitvoeren bovenstaande principes in acht te nemen.
  • Een loonwaardebepaling zonder werkplekbezoek en telefonisch gesprek met werknemer en werkgever is meer een inschatting dan een bepaling. Gezien de bijzondere omstandigheden, is dit een acceptabele werkwijze.
  • Probeer de werkgever ter compensatie van ontbreken van het werkplekbezoek niet extra te belasten door hem of haar ontbrekende input te laten verzamelen.

Loonwaardedeskundigen veel succes in de huidige moeilijke tijd. Heb je vragen over het bepalen van de loonwaarde, neem dan contact op met Vincent Braun, Programmamanager AKC.

v.braun@arbeidsdeskundigen.nl

06-43009767

AKC
Terug naar overzicht
Meer AKC nieuws
Groei robotisering vraagt om gezamenlijke agenda van werkgevers, werknemers en overheid

Er worden steeds meer robots ingezet op de werkvloer. Dat heeft invloed op ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
AKC
11
feb
2021
Eerste gezamenlijk AKC-OVAL webinar: een levendige bijeenkomst met veel input voor het AKC

Op 28 januari jl. heeft AKC samen met OVAL een webinar georganiseerd om met ...

AKC
Actualisatie Rekentool Loonkostensubsidie

De rekentool loonkostensubsidie is per 1 januari geactualiseerd. De belangr ...

Arbeidsdeskundigen
NVvA
AKC
Meer Kenniscentrum AKC nieuws