11
okt
2021

Vacature voorzitter Programma Advies Commissie

Het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum ondersteunt de professionaliteit van de arbeidsdeskundige en draagt met kennisproducten bij aan het bevorderen van duurzame arbeidsparticipatie in Nederland.

Het AKC is een kenniscentrum en daarmee een onafhankelijke partij, die zich richt op kennis ontwikkelen, kennisdeling bevorderen en zo de professionaliteit van het beroep van arbeidsdeskundige te versterken.  Het AKC laat onderzoek verrichten, heeft een eigen kennisprogramma en een breed netwerk onder arbeidsdeskundigen en wetenschappers.

De programma-adviescommissie (PAC) van het AKC is samengesteld met vertegenwoordigers van de arbeidsdeskundige beroepsgroep, wetenschappers en beleidsfunctionarissen (UWV, SZW) onder voorzitterschap van een onafhankelijke voorzitter. De voorzitter wordt ondersteund door een secretaris. De PAC heeft de verantwoordelijkheid voor het doorlopen van de kenniscyclus en adviseert gericht op het realiseren van de totale onderzoeksagenda. De kenniscyclus is de leidraad voor de structuur en de werkwijze. Deze commissie geeft advies gericht op besluitvorming over de kennisagenda, de onderzoeksopzet en over welke onderzoeksinstelling of onderzoeker het project gaat uitvoeren, daarnaast over de uitvoering van onderzoeksprojecten.

Het AKC is op zoek naar een verbindende en besluitvaardige PAC - voorzitter die de verschillende geledingen uitdaagt om kennis te delen en onderzoek en praktijk te verknopen in een uitdagend kennisprogramma. Wil je in gemiddeld 2 uur per week een bijdrage aan het interessante werkveld op het snijvlak van mens, werk en inkomen en de wetenschap en herken je je in onderstaand profiel? Dan nodigen we je van harte uit te solliciteren!

Profiel
Profiel De voorzitter die wij zoeken heeft kennis en/of affiniteit met de wetenschap, het domein arbeid en gezondheid en het werkveld van arbeidsdeskundigen. En is goed in staat om de voorzittersrol te vervullen en daarbij de verschillende geledingen binnen de PAC aan elkaar te verbinden en te doorgronden. Onze geschikte kandidaat doet dit met energie en daadkracht.

Procedure
Graag nodigen we je uit om je belangstelling kenbaar te maken via een korte motivatie met cv. Graag ontvangen wij de sollicitatie uiterlijk 31 oktober 2021 via akc@arbeidsdeskundigen.nl. De sollicitatiegesprekken worden gepland in week 45. Voor inhoudelijke toelichting kunt u zich richten tot Marianne Holleman (Directeur AKC) 06-23709755 of tot Gerard Boekel (arbeidsdeskundige) 06-12915374 en voor algemene toelichting tot Hans Spigt (voorzitter bestuur AKC) 06-22232192. Aanstelling is beoogd per 1 januari 2022 of zo snel als mogelijk.

Wilt u meer weten over het werk van de arbeidsdeskundige, klik dan hieronder bij gerelateerde documenten op de link.

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
Terug naar overzicht
Meer AKC nieuws
Workshop beeldbellen tijdens academiseringsmiddag in Groningen

Op 30 juni organiseerde de Academische Werk Plaats Noord (UWV) een academis ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
Informatiebijeenkomst kleinschalig onderzoek: een waardevolle middag

Het AKC wil arbeidsdeskundigen de kans bieden om kennis te maken met wetens ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
Muzus gaat aan de slag met het maken van een overzichtscahier

Uit de oproep die het AKC op 5 mei heeft uitgezet is het voorstel van Muzus ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
Meer Kenniscentrum AKC nieuws