10
jun
2021

Vacature Voorzitter College van Deskundigen Uniforme Loonwaarde

Voor het College van Deskundigen zijn wij per 1 oktober 2021 op zoek naar een nieuwe voorzitter. Het College van Deskundigen Uniforme Loonwaarde is samengesteld uit partijen, die het belang representeren van werknemers, cliënten, werkgevers, gemeenten, UWV, publieke en private uitvoerders en opleiders van uniforme loonwaardebepaling. Deze partijen werken samen in een convenant gericht op het beheer van de landelijke methode van uniforme loonwaardebepaling en op die methode als kwaliteitsnorm te waarborgen en te verbeteren. Tijdens de looptijd van het convenant wordt toegewerkt naar een duurzame bestuurlijke samenwerking tussen en met partijen.

De voorzitter krijgt een aanstelling van gemiddeld 3 uur per week, bij de start kan dit tot maximaal 6 uur gemiddeld per week zijn, tenminste voor de duur van de convenantsperiode (1 jaar met de mogelijkheid tot verlenging). De voorzitter ontvangt een passende bezoldiging conform CAO Rijk.

Profiel
De voorzitter is een ervaren bestuurder en heeft een academisch werk en denkniveau. 
Hij/zij heeft affiniteit met de doelgroep mensen met een arbeidsbeperking en loonwaardebepaling. De voorzitter is strategisch georiënteerd, omgevingsbewust en bekend met de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en binnen het domein mens, werk en inkomen en is bereid te investeren in de eigen kennis van het sociaal domein. De voorzitter heeft kennis van maatschappelijk ontwikkelingen rond toezicht in de (semi)publieke sfeer.

Download hier de volledige vacature.

AKC
Terug naar overzicht
Meer AKC nieuws
Workshop Uniformering Loonwaarde

Op 10 juni heeft Vincent Braun van AKC voor de Programmaraad twee workshops ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
AKC
Handreiking 'Op naar meer duurzame banen'

Recent heeft de uitwisselingsessie 'Op naar meer duurzame banen' plaatsgevo ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
Nieuwe E-learning: Betrekken van naasten bij arbeidsre-integratie

Partners, familie en vrienden kunnen veel invloed hebben op hoe chronisch z ...

AKC
Meer Kenniscentrum AKC nieuws