14
apr
2021

Vaak multiproblematiek onder arbeidsgehandicapten

Mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering rapporteren vaak multiproblemen die zij als een belemmering ervaren om te participeren in de samenleving en/of in werk. Dit vergroot de kans op werkloosheid. Dit blijkt uit wetenschappelijk onderzoek van Kor Brongers, arbeidsdeskundige bij SMZ en promovendus bij AKC en het Universitair Medisch Centrum in Groningen. Naast lichamelijke en mentale gezondheidsproblemen ervaren mensen vaak problemen op andere vlakken, zoals een te lage of niet passende opleiding, financiële problemen en de zorgen voor familie of kinderen.

Kor doet promotieonderzoek naar een integrale participatiegerichte dienstverlening voor klanten met multiproblematiek. Onderdeel van zijn onderzoek is inzichtelijk maken hoe vaak multiproblematiek voor komt onder een groep arbeidsgehandicapten, en welke type problemen en welke combinaties van problemen veel voorkomen. De gerapporteerde problemen zitten lang niet altijd vast aan een medische diagnosecode (CAS; classificatie van klachten, ziekten en oorzaken voor bedrijfs- en verzekeringsartsen), zo concludeert Kor.

Gerapporteerde problemen
Van de 207 in de studie geïncludeerde klanten ervaart 87% multiproblematiek (2 of meer problemen) met een gemiddelde van 3,3 problemen en 12% rapporteerde zelfs 6 of meer problemen. De meest gerapporteerde problemen die hen belemmeren in het participeren in de samenleving en/of in werk, waren lichamelijke gezondheidsproblemen (76%) en mentale gezondheidsproblemen (76%) gevolgd door te lage of niet passende opleiding (57%), financiële problemen (43%), zorg voor familie of kinderen (38%), huisvestingsproblemen (15%), problemen met de Nederlandse taal (13%), contact met politie of justitie (4%) en huiselijk geweld (3%).

Combinaties van problemen
Van de klanten met lichamelijke en/of mentale gezondheidsproblemen ervaart 55% ook problemen door een te lage of niet passende opleiding; 45% van deze groep ervaart bovendien financiële problemen en 40% problemen door de zorg voor familie of kinderen. Hoewel er in slechts 3% huiselijke geweld wordt gerapporteerd is er in al deze gevallen wel sprake van multiproblematiek. Tot slot is het opvallend dat van de mensen met een medische diagnose er 6% geen problemen ervaren op lichamelijk of mentaal gebied maar wel op te lage of niet passende opleiding en financiële problemen.

De studie is onlangs gepubliceerd in Disability and Rehabilitation.
Prevalence, types, and combinations of multiple problems among recipients of work disability benefits
Kor A. Brongers, Tialda Hoekstra, Pepijn D. D. M. Roelofs & Sandra Brouwer
Contactgegevens: Kor Brongers, junior onderzoeker en arbeidsdeskundige, k.a.brongers@umcg.nl

Voor de Praktijk:
Voor mensen met multiproblematiek is een focus op puur medische problemen te smal, omdat persoonlijke, sociale en omgevingsfactoren vaak een grotere belemmering voor participatie en re-integratie zijn.

Door inzicht te krijgen op de door klanten zelf ervaren problemen, problemen waarvan zij zelf denken dat ze hun participatie in de samenleving en re-integratie naar werk belemmeren, kunnen we mensen veel gerichter begeleiden. Ook zien we dat het aantal mensen dat multiproblemen ervaart groot is en omdat we weten dat multiproblematiek een indicatie is voor werkloosheid is het nodig om zicht te krijgen op het soort en de combinatie van problemen. Er is hierdoor een gerichtere aanpak mogelijk waarbij mensen weer perspectief kunnen krijgen richting participatie. Mensen lopen vaak vast in een veelheid van problemen waardoor ze door de bomen het bos niet meer zien en hebben dan (tijdelijk) gericht hulp nodig bi het oplossen van die problemen die zij zelf als meest urgent ervaren.

AKC
NVvA
Terug naar overzicht
Meer AKC nieuws
Aan de slag met uniforme loonwaardebepaling

Divosa organiseert een Webinar waarin aandacht wordt besteedt aan wat de un ...

AKC
NVvA
Arbeidsdeskundigen
AKC
AKC Jaarverslag 2020 online

Het AKC heeft het jaarverslag over 2020 gepubliceerd, het jaar waarin Maria ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
AKC
Praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek: Kennis waar je in de praktijk iets aan hebt

Werken in de driehoek Onderwijs, Onderzoek en Beroepspraktijk zit in het DN ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
AKC
Meer Kenniscentrum AKC nieuws