UWV biedt professionals ondersteuning bij vragen over voorzieningen | Arbeidsdeskundigen
27
jun
2024

UWV biedt professionals ondersteuning bij vragen over voorzieningen

De inzet van voorzieningen kan complex zijn en vragen oproepen, maar een juiste inzet kan het verschil betekenen tussen succesvol re-integreren en langdurig verzuimen. Daarom kunnen professionals met vragen over voorzieningen nu terecht bij UWV.

UWV heeft een nieuwe service gelanceerd voor professionals die te maken hebben met het inzetten van technische voorzieningen: een speciaal e-mailadres voor het stellen van vragen aan voorzieningenarbeidsdeskundigen. Deze service is bedoeld om vakmensen, zoals arbeidsdeskundigen en artsen, te ondersteunen bij hun werk en zo een bijdrage te leveren aan succesvolle re-integratieprocessen.

Technische voorzieningen

Via het e-mailadres kunnen professionals rechtstreeks vragen stellen aan voorzieningenarbeidsdeskundigen van UWV. Deze dienst is ontwikkeld om snel en efficiënt informatie te verstrekken, zonder dat er eerst een formele aanvraag hoeft te worden ingediend.

Het e-mailadres kan gebruikt worden voor vragen over technische voorzieningen die bijdragen aan:

  • de beeldvorming ter voorbereiding op een voorziening aanvraag;
  • de begeleiding van een werknemer in het eerste en tweede spoor;
  • de functieduiding ten behoeve van de claimbeoordeling.

Vragen die betrekking hebben op jobcoaching of loondispensatie kunnen niet via dit kanaal behandeld worden.

Voorwaarden voor gebruik

Aan het indienen van vragen via deze mailbox zijn enkele voorwaarden verbonden:

  • Alleen vakprofessionals mogen vragen indienen.
  • De vragen mogen geen relatie hebben met een lopende aanvraag.
  • De vragen moeten betrekking hebben op technische voorzieningen.
  • De vraag moet een omschrijving van de situatie bevatten en zo gedetailleerd mogelijk worden toegelicht, inclusief de naam en contactgegevens van de vraagsteller. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt voor eventuele follow-up communicatie.
  • Professionals wordt verzocht om, omwille van privacy, geen persoonsgegevens van cliënten te vermelden in hun vragen.
AKC
Terug naar overzicht
Meer AKC nieuws
Natuurlijke armbeweging mogelijk door innovatieve oplossing

Voor arbeidsdeskundigen die cliënten begeleiden met verminderde spierkracht ...

AKC
De toekomst van arbeid in een digitale samenleving

Diverse technologische en maatschappelijke ontwikkelingen hebben invloed op ...

AKC
Oproep: neem deel aan het onderzoek naar ondersteuning met technologische hulpmiddelen

Bij arbeidsdeskundigen is behoefte aan kennis over technologische hulpmidde ...

AKC
NVvA
Meer Kenniscentrum AKC nieuws