Toepasbare technologie voor letselschade-arbeidsdeskundigen | Arbeidsdeskundigen
28
feb
2024

Toepasbare technologie voor letselschade-arbeidsdeskundigen

Arbeidsdeskundigen spelen een cruciale rol in het beoordelen van werkgerelateerde beperkingen en het bevorderen van duurzame arbeidsparticipatie. Onder arbeidsdeskundigen is het bewustzijn over de mogelijkheden die technologie hierin biedt, beperkt. Marianne Holleman, directeur van het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum, schreef hierover in het tijdschrift Afwikkeling Personenschade.

Omdat vroegtijdige inzet van technologische hulpmiddelen de kans vergroot dat mensen het eigen werk – met aanpassing – behouden, is het van groot belang dat arbeidsdeskundigen bekend zijn met technologische voorzieningen. Deze kennis strekt zich uit tot diverse aspecten van de arbeidsdeskundige praktijk. Van het identificeren van technologische oplossingen voor specifieke arbeidsbeperkingen tot het signaleren van verbeteringen in arbeidsorganisaties door technologische innovaties.

Adviseren over kansen en risico’s

Arbeidsdeskundigen moeten voortdurend up-to-date blijven om effectief te kunnen adviseren en interveniëren. Bovendien bieden technologische ontwikkelingen niet alleen kansen, maar ook uitdagingen. Toekomstontwikkelingen kunnen daarnaast leiden tot nieuwe aansprakelijkheidsvoorbeelden, denk bijvoorbeeld aan de zelfrijdende auto. Het is daarom essentieel dat arbeidsdeskundigen niet alleen de mogelijkheden van technologie begrijpen, maar ook de risico's en implicaties ervan voor de werkbelasting en belastbaarheid van individuen.

Mogelijkheden van technologie

Arbeidsdeskundige die in de schadepraktijk werken, hebben vooral te maken met de mogelijkheden om met technologie het werk en daarmee de werkbelasting aan te passen. Door te adviseren over technologische voorzieningen en die toe te passen, is de belastbaarheid van de werknemer te vergroten en zijn de re-integratiekansen te verbeteren. Voorbeelden daarvan zijn het Operating Support System, de voorleespen en het exoskelet.

Leidraad Werkvoorziening stimuleert gebruik technologische voorzieningen

De arbeidsdeskundigen die werkzaam zijn in de letselschade verwachten dat er een bredere vraag bij arbeidsdeskundigen komt te liggen, bijvoorbeeld woningaanpassing of oplossing van een mobiliteitsprobleem in het verlengde van de inzet van een werkvoorziening. De Leidraad Werkvoorzieningen, opgesteld door het AKC in opdracht van de NVvA, biedt geregistreerde arbeidsdeskundigen een methodisch kader voor het onderbouwen, adviseren en toetsen van werkvoorzieningen. Het bevat richtlijnen voor het selecteren van oplossingen bij disbalansen tussen belasting en belastbaarheid, het aanvragen van vergoedingen voor werkvoorzieningen en het beoordelen van hun inzet in relatie tot de Re-integratie Inspanning Verplichting. Een deel van de werkvoorzieningen zijn technologische toepassingen.

Kerngroep technologisering

Sinds de oprichting in 2009 richt het AKC zich op het bevorderen van de professionaliteit van arbeidsdeskundigen en het stimuleren van duurzame arbeidsparticipatie. In lijn met deze missie heeft het AKC een kerngroep Technologisering opgezet, die onder meer streeft naar bevordering van het bewustzijn en de kennis onder arbeidsdeskundigen over de mogelijkheden van technologische voorzieningen.

Lees het hele artikel over het belang van kennis van toepasbare technologie voor de letselschade-arbeidsdeskundige hier.

AKC
Arbeidsdeskundigen
Terug naar overzicht
Meer AKC nieuws
De toekomst van arbeid in een digitale samenleving

Diverse technologische en maatschappelijke ontwikkelingen hebben invloed op ...

AKC
NVvA
Oproep: neem deel aan het onderzoek naar ondersteuning met technologische hulpmiddelen

Bij arbeidsdeskundigen is behoefte aan kennis over technologische hulpmidde ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
ETHOS Surgery stool: Innovatieve oplossing voor langdurig opereren

Bij het behandelen van letselschadezaken stuiten arbeidsdeskundigen vaak op ...

AKC
NVvA
Meer Kenniscentrum AKC nieuws