05
mei
2022

Opdracht Overzichtscahier arbeidsdeskundige modellen en instrumenten

AKC doet een oproep om te komen met een aanpak voor het opstellen van een overzichtscahier. Doel is overzicht te creëren voor arbeidsdeskundigen om inzichtelijk te maken wanneer welk model of instrument gebruikt kan worden en het gebruik van deze modellen/instrumenten te bevorderen.

Daarom zet AKC deze opdracht uit tot het opstellen van een verzamelcahier/verzameloverzicht/grafische ontwerp/online tool met de door arbeidsdeskundigen gebruikte modellen en instrumenten bij de uitvoering van hun werkzaamheden.  

Vertrekpunt voor de opdracht is de door de Programma Advies Commissie (PAC) samengestelde lijst met modellen en instrumenten. De opleiders van arbeidsdeskundigen dienen in overleg met de NVvA bevraagd te worden over de modellen en instrumenten die zij in hun opleiding gebruiken.

Denkrichting is dat er aan de hand van een rubricering een praktisch bruikbaar overzicht wordt gegeven. Waarin de arbeidsdeskundige laagdrempelig, makkelijk en toegankelijk kan zien welk model(len) er zijn, wat de overeenkomsten en verschillen zijn en hoe en bij welk vraagstuk het model kan worden toegepast in de praktijk.

Ook wordt een overzicht van instrumenten gegeven met daarin beschreven wat het instrument doet en in welke specifieke situatie het bruikbaar/toepasbaar is.  

Modellen en instrumenten die in ieder geval in het overzicht dienen te worden meegenomen (niet uitputtende opsomming):

Modellen

Instrumenten

ICF

Werkscan

ASE

Inclusief Herontwerp

JDR

Job Carving

Integratief gedragsmodel

DPQ

Positieve gezondheid

RIV

Capability model

Job Coaching

Strenghts model

Motivational interviewing

Scan Werkvermogen Werkzoekenden

BAR

FML

IZP

Een mogelijkheid van rubriceren is de volgende:

Een mogelijkheid is om aan bovenstaande rubricering ook een gelaagdheid toe te voegen.

Zoals hoe modellen aansluiten bij diverse benaderingen, waaronder:

 • veranderingen in tijd, bijvoorbeeld de shift van compensatie naar participatie, of van ziekte naar gezondheid/participatie
 • biopsychosociaal model => holistische benadering,
 • strenghts model => focus op krachten, hulpbronnen etc.

Een ander mogelijkheid is om aan te sluiten bij bestaande praktische indelingen zoals het werklandschap van VNG en/of het inkoopkader re-integratie van UWV.

Opdrachtgever maakt duidelijk hoe de modellen hierbij passen en wat uit deze modellen bruikbaar is voor de professional.

Voorstellen indienen

Inschrijvende partijen zijn kennispartijen, onderzoeksinstellingen, hogescholen of universiteiten. Het AKC stelt €50.000,- beschikbaar.

In het onderzoeksvoorstel wil het AKC in ieder geval terugzien:

 • Gegevens organisatie
 • Onderzoeksaanpak
 • Opbrengst van het project
 • Aansluiting bij de dagelijkse praktijk van arbeidsdeskundigen
 • Aandacht voor voorwaarden voor implementatie c.q. concrete disseminatie-activiteiten na oplevering. (Toevoegen van een implementatieplan is niet noodzakelijk.)
 • Hoe arbeidsdeskundigen en andere stakeholders worden ingezet bij het onderzoek
 • Doorlooptijd
 • Gevraagde subsidiebedrag inclusief onderbouwing

Beoordelingscriteria

Wij beoordelen de onderzoeksvoorstellen die aan de voorwaarden voldoen op kwaliteit en haalbaarheid van het onderzoek.

Kwaliteit en haalbaarheid van het onderzoek:

 • Mate waarin de onderzoeksmethode passend is bij de onderzoeksvraag
 • Haalbaarheid onderzoek in tijd en middelen
 • Passende ervaring en expertise van de ontwerpers
 • Aansluiting bij taal en indeling gangbaar in het domein werk en inkomen

Voorwaarden:

 • Samenwerking met arbeidsdeskundigen en opleiders in het project en met de NVvA bij disseminatie en implementatie
 • Goed leesbaar projectplan
 • Maximaal 5 pagina’s tekst (exclusief voorblad en begroting)
 • Startdatum uiterlijk 1 september 2022

Meer informatie:

 • Bij vragen naar aanleiding van de oproep: v.braun@arbeidsdeskundigen.nl
 • Indien van voorstellen uiterlijk 20 juni 2022 om 12:00 uur via  akc@arbeidsdeskundigen.nl
 • Toets van de voorstellen op kwaliteit en haalbaarheid vindt plaats door de Programma Advies Commissie van het AKC
 • Berichtgeving over besluit toekenning subsidie vóór 15 juli 2022.
AKC
Arbeidsdeskundigen
Terug naar overzicht
Meer AKC nieuws
Arbeidsdeskundigen gezocht voor focusgroep thuiswerken

Voor een project over de inbedding van thuiswerken in re-integratietrajecte ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
Databank voorbeeldcasuïstiek uitgebreid

Aan de databank met arbeidsdeskundige voorbeeldcasuïstiek (ADVC) is een nie ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
Nieuwe onlineversie ‘Hulpmiddel beschrijven arbeidsbelasting’

AKC heeft de vormgeving en bruikbaarheid van het ‘Hulpmiddel beschrijven ar ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
Meer Kenniscentrum AKC nieuws