16
mei
2023

Onderzoek werkhervatting long COVID: tien factoren van belang

Recent onderzoek van het Centrum Werk Gezondheid biedt inzicht in de factoren die belangrijk zijn als werknemers met long COVID weer aan het werk gaan. Interessant voor arbeidsdeskundigen, omdat zij steeds meer te maken krijgen met adviesvragen over en arbeidsdeskundig onderzoek van werknemers met arbeidsbeperkingen door long COVID.

Uit het onderzoek van het Centrum Werk Gezondheid naar long COVID bij werknemers komen tien belangrijke factoren naar voren die een rol spelen bij werkhervatting van werknemers met langdurige coronaklachten. Zo zijn openheid en begrip voor de situatie en de gezondheidsklachten belangrijk voor een goede re-integratie. Ook de rol van de leidinggevende of de werkgever én steun van collega’s, familie, zorgverleners en de bedrijfsarts spelen mee.

Open over gezondheidsklachten

Een andere belangrijke factor is dat de werknemer ook zelf durft te zeggen wat er speelt. Wettelijk gezien hoeft een werknemer niet te vertellen wat er aan de hand is, want dat is privé. Maar in het geval van corona raden de onderzoekers toch aan om daarover te vertellen en open te zijn over de klachten. Dat kan namelijk leiden tot meer begrip van collega’s en de leidinggevende. Ook kan er dan beter rekening worden gehouden met wat een werknemer met long COVID doormaakt. Daarnaast raden de onderzoekers aan om praktisch om te gaan met de wetgeving. Zo kan het werk worden ingevuld op een manier die past bij de situatie en de mogelijkheden van de werknemer.

Mooie aanvulling

Het AKC en de NVvA hebben in juni 2022 de notitie Inzichten voor arbeidsdeskundig handelen - Begeleiden en adviseren van werkenden met beperkingen door long COVIDgepubliceerd. Deze notitie biedt arbeidsdeskundigen houvast en advies. Ook kunnen arbeidsdeskundigen een webinarreeks over dit onderwerp volgen op de AD Academie. De uitkomsten van het onderzoek van Centrum Werk Gezondheid zijn een mooie aanvulling daarop, zo zegt AKC-directeur Marianne Holleman. ‘Het is heel goed dat er meer onderzoek wordt gedaan naar hoe werknemers met long COVID goed kunnen terugkomen in het arbeidsproces. Arbeidsdeskundigen hebben hier inmiddels geregeld mee te maken. Daarom is het belangrijk dat er voldoende kennis is over hoe arbeidsdeskundigen werknemers met specifieke arbeidsbeperkingen die voortvloeien uit long COVID én hun werkgevers kunnen adviseren.’

AKC
Arbeidsdeskundigen
Terug naar overzicht
Meer AKC nieuws
Apps kunnen ondersteunen in communicatie op werk en in het dagelijks leven

Wanneer het gaat over technologische ondersteuning in werk gaan de gedachte ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
AKC levert update Leidraad jobcoach op bij NVvA

Een jobcoach kan ondersteuning bieden bij vinden en behouden van werk. Om u ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
AKC levert een concept voor een Leidraad “arbeidsdeskundige rapportage” op bij NVvA

Arbeidsdeskundigen schrijven gemiddeld drie rapportages per week. Doorgaans ...

AKC
Meer Kenniscentrum AKC nieuws