28
apr
2020

Onderzoek naar inclusieve technologie

Het AKC is lid van de begeleidingscommissie van een onderzoek naar inclusieve technologie. Onderzocht wordt welke technologie de arbeidsmarktpositie van mensen met een psychosociale arbeidsbeperking kan versterken.

TNO verricht dit onderzoek met subsidie van het Instituut GAK en is gericht op het aan het werk komen en duurzaam aan het werk blijven van mensen met een psychosociale arbeidsbeperking.
Uit de literatuurstudie blijkt dat algemene belemmeringen, die ervaren worden zijn: mentale functies, omgaan met stress, tussenmenselijke interacties en relaties, ondernemen van taken en plannen & organiseren. Daarnaast gelden er meer specifieke belemmeringen afhankelijk van de psychosociale beperking van de persoon. Daarnaast spelen omgevingsfactoren een belangrijke rol.

Het zoeken en vinden van werk vereist de juiste vaardigheden en intentie. Aan het werk blijven vereist dat men de taken goed kan uitvoeren, dat men vitaal is en blijft, dat men zich kan blijven ontwikkelen en eenvoudig van de ene baan naar de andere baan kan overstappen. Voor elk van deze aspecten zijn technologische hulpmiddelen, die op een rij zijn gezet en ingedeeld naar toepassingsmogelijkheden.
Bijgaand een link naar het rapport dat is gemaakt naar aanleiding van de verkenning: https://www.instituutgak.nl/onderzoek/kennisbank/technologie-voor-het-versterken-van-de-arbeidsmarktpositie-van-mensen-met-een-psychosociale-arbeidsbeperking/

Naast deze verkenning zijn er casestudies uitgevoerd naar het gebruik en bijdrage van enkele technologische hulpmiddelen.
Alle kennis wordt gebundeld in een handreiking voor werkgevers en professionals, die later dit jaar wordt opgeleverd.

AKC
Terug naar overzicht
Meer AKC nieuws
Groei robotisering vraagt om gezamenlijke agenda van werkgevers, werknemers en overheid

Er worden steeds meer robots ingezet op de werkvloer. Dat heeft invloed op ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
AKC
11
feb
2021
Eerste gezamenlijk AKC-OVAL webinar: een levendige bijeenkomst met veel input voor het AKC

Op 28 januari jl. heeft AKC samen met OVAL een webinar georganiseerd om met ...

AKC
Actualisatie Rekentool Loonkostensubsidie

De rekentool loonkostensubsidie is per 1 januari geactualiseerd. De belangr ...

Arbeidsdeskundigen
NVvA
AKC
Meer Kenniscentrum AKC nieuws