08
apr
2024

Apps kunnen ondersteunen in communicatie op werk en in het dagelijks leven

Wanneer het gaat over technologische ondersteuning in werk gaan de gedachten al snel naar grote toepassingen als een exoskelet. Het kan ook veel kleinschaliger. Tijdens een workshop op de arbeidsdeskundige professionaliseringsdag namen we zo’n 70 arbeidsdeskundigen mee in de wereld van apps die ondersteunen bij communicatie in werk en participatie. De ontwikkelingen gaan snel en apps kunnen een waardevolle bijdrage leveren voor mensen met een arbeidsbeperking.

Arbeidsdeskundigen waren zeer geïnteresseerd in de mogelijkheden die de apps boden voor vergroting van de participatie van de werknemer. Zo waren ze onder de indruk van Speaksee als het gaat om de spraak naar tekst mogelijkheid gecombineerd met de vertaling in 40 talen. Hiermee zijn niet alleen slechthorende werknemers geholpen. Aanwezigen zagen ook mogelijkheden om met anderstaligen te praten in de eigen taal, zodat bij informele gesprekken een tolk overbodig is.

De workshop gemist? We zetten de besproken apps op een rij.

Software Speaksee voor doven en slechthorenden

In Nederland zijn 495.000 doven en slechthorenden. Vergaderingen, virtuele bijeenkomsten of lezingen kunnen uitdagend voor hen zijn. Ze kunnen bijvoorbeeld onderwerpen minder goed volgen, wat kan leiden tot een achterstand ten opzichte van horende collega’s. Speaksee biedt hier een oplossing voor. De software kan groepsgesprekken nauwkeurig transcriberen, zowel live als digitaal, met verschillende kleuren die corresponderen met de spreker. Gebruikers kunnen vervolgens op hun smartphone, tablet of laptop lezen wat elke persoon zegt. Lees hier meer over Speaksee.

Communiceren met beelden via app EBB

EBB is speciaal ontwikkeld voor mensen met een licht verstandelijke beperking die moeite hebben met mondelinge of schriftelijke communicatie. EBB heeft een beeldbank, waar gebruikers beelden uit kunnen kiezen. Zo kunnen zij gemakkelijker communiceren over wat voor hen belangrijk is. Ook in werk biedt de app ondersteuning voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en het behouden van overzicht. De app stimuleert initiatiefname in dialoog, vergroot zelfvertrouwen door betere voorbereiding op gesprekken, bevordert gelijkwaardigheid in gesprekken, biedt houvast en verbetert begrip over iemands wensen en behoeften.

Lees Simpel

LeesSimpel is ontworpen om mensen te helpen bij het verbeteren van hun leesvaardigheid en het vergroten van hun woordenschat. De doelgroep zijn mensen die moeite hebben met lezen en schrijven en mensen met Nederlands als tweede taal. De app biedt verschillende functies en mogelijkheden, waaronder: simpele samengevatte weergave van brieven, aanpasbare teksten, interactieve oefeningen en een woordenboek.

Seeing AI

Seeing AI ondersteunt mensen met een visuele beperking met behulp van kunstmatige intelligentie (AI) en geavanceerde beeldherkenningstechnologieën. De app kan objecten, mensen, tekst en zelf emoties in foto’s of realtime via de camera van een smartphone herkennen en beschrijven. Het hoofddoel van Seeing AI is om visueel beperkte gebruikers meer zelfstandigheid en toegang tot informatie te bieden in hun dagelijks leven.

AKC
Arbeidsdeskundigen
Terug naar overzicht
Meer AKC nieuws
Software voor doven en slechthorenden Speaksee vergoed door UWV

Mensen met een auditieve beperking ervaren soms een afstand tot de arbeidsm ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
Toepasbare technologie voor letselschade-arbeidsdeskundigen

Arbeidsdeskundigen spelen een cruciale rol in het beoordelen van werkgerela ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
Laagdrempelige technologie is waardevol bij re-integratie

Technologie wordt steeds belangrijker bij het inzetbaar krijgen of houden v ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
Meer Kenniscentrum AKC nieuws