09
jan
2023

Nieuwe samenstelling AKC Programma Advies Commissie

De Programma Advies Commissie (PAC) adviseert het AKC over de kennisagenda, de onderzoeksaanpak en de uitvoering van onderzoeksprojecten. De PAC heeft dit jaar een nieuwe samenstelling. Onder meer promovendus Kor Brongers en stafarbeidsdeskundige Herke de Blank (UWV) zijn tot de PAC toegetreden. 

In de Programma Advies Commissie (PAC) van het AKC zijn wetenschappers, arbeidsdeskundigen, beleidsmakers en opleiders vertegenwoordigd. De PAC adviseert over besluitvorming over de kennisagenda, de onderzoeksaanpak en uitvoering van onderzoeksprojecten. Deze adviezen zijn gericht op het realiseren van de totale onderzoeksagenda. Daarnaast kan de PAC adviseren over ontwikkelingen in de arbeidsdeskundige praktijk die van belang zijn voor de focus en toekomst van het AKC.

Nieuwe PAC-leden

In de wetenschappelijke en de arbeidsdeskundige geleding van de PAC hebben een aantal wijzigingen plaatsgevonden. Vicevoorzitter Sandra Brouwer (UMCG) is teruggetreden, Kor Brongers neemt haar plaats als vicevoorzitter in. Cecile Boot (AMC) is vervangen door Maaike Huijsmans en Suzan Robroek (Erasmus MC) door Merel Schuring. In de arbeidsdeskundige geleding neemt Herke de Blank (UWV) het stokje van Marc Henzen over. Met de komst van Angelique de Rijk is ook de Universiteit van Maastricht weer vertegenwoordigd in de PAC.

Activiteiten van de PAC

De PAC heeft onlangs advies uitgebracht over:

  • Stimulering en financiering van kleinschalig wetenschappelijk onderzoek door arbeidsdeskundigen.
  • Uitzetten van de open subsidiecall en beoordeling van binnengekomen onderzoeksvoorstellen.
  • Verbreding van de vraagstelling naar handelingsverlegenheid bij een onvoorspelbaar ziekteverloop in de MiLES-tool, zodat deze beter aansluit bij het werk van arbeidsdeskundigen.
  • Initiëren van onderzoek naar het cliëntperspectief.

Lees op deze pagina meer over de PAC.

AKC
Arbeidsdeskundigen
Terug naar overzicht
Meer AKC nieuws
Toepasbare technologie voor letselschade-arbeidsdeskundigen

Arbeidsdeskundigen spelen een cruciale rol in het beoordelen van werkgerela ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
Nu online Cahier 32: Vroegtijdige inzet van arbeidsdeskundigen blijkt effectief

Veel arbeidsdeskundigen hechten waarde aan de vroegtijdige inzet van hun ex ...

AKC
Wolter is arbeidsongeschikt én werkt: ‘Ik moet onder de mensen zijn’

Geroutineerd sjeest Wolter van Coeverden in zijn rolstoel door de werkplaat ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
Meer Kenniscentrum AKC nieuws