12
okt
2022

Nieuw: AKC Cahier 29 – Duurzaam werk(t)

Welke factoren dragen bij aan duurzame arbeidsplaatsing van werknemers met een arbeidsbeperking? En hoe draagt de inzet van arbeidsdeskundigen hieraan bij? Om antwoord te vinden op deze vragen volgden onderzoekers van HAN University of Applied Science 14 arbeidsplaatsingen bij reguliere werkgevers. De resultaten van dit onderzoek staan in het nieuwe AKC Cahier 29 en het bijbehorende factsheet.

Ondanks krapte op de arbeidsmarkt is het voor werknemers met een arbeidsbeperking vaak lastig om betaald werk te krijgen én te behouden. De arbeidsparticipatie van deze doelgroep is dan ook laag in vergelijking met werknemers zonder arbeidsbeperking. Toch weten we nog onvoldoende wat werkgevers in de praktijk doen om duurzame plaatsingen te realiseren en wat daarbij voor werknemers en werkgevers van belang is.

Zes succesfactoren voor duurzame plaatsing
Dit onderzoeksrapport vormt de weerslag van een onderzoeksproject van ruim 4 jaar. De onderzoekers verzamelden informatie over 14 arbeidsplaatsingen bij 12 organisaties in de arbeidsmarktregio’s Zuid-Kennemerland en IJmond, Rijk van Nijmegen en Twente. Er is informatie opgehaald vanuit perspectief van werknemer, werkgever en een arbeidsdeskundige. Aan de hand hiervan werden zes succesfactoren geïdentificeerd voor duurzame plaatsingen:

  • werknemers- en werkgeversvaardigheden
  • passend werk
  • begeleid werk
  • zinvol werk
  • breed gedragen werk
  • gesubsidieerd werk

Ook bleek uit de resultaten dat inzet van arbeidsdeskundige expertise in belangrijke mate bijdraagt aan het realiseren van succesvolle duurzame plaatsingen.

Voor arbeidsdeskundigen en andere professionals
AKC-directeur Marianne Holleman: ‘Dit rapport bevat belangrijke wetenschappelijke kennis die goed bruikbaar is voor arbeidsdeskundigen en andere professionals die een rol vervullen bij de advisering van werkgevers en de begeleiding van werknemers bij arbeidsparticipatie. Zeker nu krapte op de arbeidsmarkt werkgevers uitdaagt om te kiezen voor mensen met arbeidspotentieel die, om welke reden dan ook, al enige tijd niet meer kunnen deelnemen aan het arbeidsproces of minder makkelijk de stap naar werk kunnen maken.’

De uitgebreide resultaten zijn terug te vinden in Cahier 29: Duurzaam Werk(t). Van de onderzoeksresultaten is daarnaast een factsheet gemaakt.

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
Terug naar overzicht
Meer AKC nieuws
Nieuwe onlineversie ‘Hulpmiddel beschrijven arbeidsbelasting’

AKC heeft de vormgeving en bruikbaarheid van het ‘Hulpmiddel beschrijven ar ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
Passend Werk Project

Begin dit jaar is het AKC gestart met een onderzoeksproject naar het verste ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
Terugblik: Webinar blijven werken met psychische klachten

Vorige maand organiseerden we o.a. samen met de NVvA, de HAN, AWVN en De No ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
Meer Kenniscentrum AKC nieuws