24
nov
2021

Nieuw: AKC Cahier 27 – Voorspellende factoren voor arbeidsuitval

Wetenschappers van het UMCG en het Erasmus MC hebben in opdracht van het AKC onderzoek gedaan naar de voorspellende factoren voor arbeidsuitval van mensen met een chronische aandoening. De resultaten van het onderzoek zijn terug te vinden in het nieuwe AKC Cahier 27: Voorspellende factoren voor arbeidsuitval.

Het doel van het onderzoek van het UMCG en het Erasmus MC was om inzicht te krijgen in welke persoons- en werkgerelateerde kenmerken relevant zijn voor werkloosheid en arbeidsongeschiktheid van werkenden met een chronische aandoening. De nadruk lag daarbij op een aantal veel voorkomende chronische aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten, COPD, diabetes type 2, reumatoïde artritis en depressie.

De onderzoekers hebben omvangrijke databestanden met informatie over gezondheid, leefstijl en werkkenmerken gekoppeld aan statistische informatie van het CBS over werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. De vraag was of we op basis daarvan zouden kunnen voorspellen hoe groot de kans is dat iemand uitvalt door werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Het onderzoek is inmiddels opgeleverd.

De resultaten van de studie bieden inzicht in belangrijke risicofactoren op groepsniveau. Zo wordt duidelijk over welke risicofactoren de arbeidsdeskundige het gesprek met de werkende kan aangaan. Uit de studie blijkt echter ook dat het niet mogelijk is om een beslissingsondersteunend instrument te ontwikkelen, waarmee op individueel niveau een voorspelling kan worden gedaan voor het risico op vroegtijdige uitstroom uit werk.

De uitgebreide resultaten zijn terug te vinden in Cahier 27: Voorspellende factoren voor arbeidsuitval. De inzichten zijn ook verwerkt in de kennisbibliotheek Chronisch Werkt. Van de onderzoeksresultaten is daarnaast een factsheet gemaakt. Samen met de NVvA wordt een online vertaling van de resultaten gemaakt, zodat snel inzichtelijk wordt wanneer er wel of geen sprak is van verhoogd risico op uitval. De digitale vertaling zal eind 2021 te vinden zijn in de digitale gereedschapskist op deze website.

AKC
Arbeidsdeskundigen
Terug naar overzicht