01
jun
2022

Multidisciplinaire Richtlijn Re-integratie in de maak

De NVvA en de beroepsverenigingen van bedrijfsartsen (NVAB) en verzekeringsartsen (NVVG) werken aan een multidisciplinaire Richtlijn Re-integratie. Bij de ontwikkeling van deze richtlijn vormt de arbeidsdeskundige het uitgangspunt. Daarmee is het voor de beroepsgroep een uitgelezen kans om op gelijkwaardige wijze samen te werken met bedrijfs- en verzekeringsartsen.

Deze richtlijnontwikkeling is een project binnen het subsidieprogramma van ZonMW Verbetering kwaliteit poortwachter proces. Dit programma focust op drie professionals: verzekeringsarts, bedrijfsarts en arbeidsdeskundige. Aanleiding was de beoogde wetswijziging in de WVP, waardoor het advies van de bedrijfsarts leidend wordt.

Deze beoogde wetswijziging is eerder controversieel verklaard en ligt stil. Desondanks is het een heel belangrijke stimulans om aan de slag te gaan met de verbetering van de samenwerking van de drie beroepsgroepen gericht op de re-integratie van werknemers. Er is behoefte aan een onderbouwde aanpak gebaseerd op wetenschappelijke onderbouwing en praktijkervaring en betere samenwerking tussen de professionals en nauwere betrokkenheid met de andere stakeholders werkgevers en werknemers. Als basis voor de samenwerking wordt ook al gewerkt aan een gemeenschappelijke taal: BAR (Beschrijving arbeidsbelasting bij re-integratie). Door met elkaar richtlijnen op te stellen en door te beschrijven hoe en op welke momenten juist samenwerking gewenst is, wordt dit verder versterkt. De multidisciplinaire richtlijnontwikkeling Re-integratie is een deelproject binnen het programma.

Eerste richtlijn

Een richtlijn is de ‘gouden standaard op basis van onderzoek en praktijkervaring ter ondersteuning van de handelingspraktijk'. De focus ligt dus op de inhoud van het handelen. Voor het arbeidsdeskundig vak wordt dit daarmee de eerste richtlijn en gelijk een multidisciplinaire richtlijn en dus wel bijzonder.

De richtlijnontwikkeling krijgt vorm samen met een kerngroep en een projectgroep, waar de drie disciplines en de stakeholders samenwerken. Daarnaast is er een klankbordgroep, zodat alle belangrijke perspectieven geborgd zijn. Sandra Brouwer (hoogleraar Sociale Geneeskunde UMCG) en Shirley Oomens (lector Arbeidsdeskundigheid HAN) zitten dit project voor; Haitze de Vries (UMCG Gezondheidswetenschappen: Arbeid & Gezondheid) en Bouwine Carlier (HAN-Lectoraat Arbeidsdeskundigheid) vormen het onderzoeksteam en er is ondersteuning vanuit de NVAB door richtlijnmethodoloog Teddy Oosterhuis.
Betrokken arbeidsdeskundigen namens de NVvA zijn Marie Anne Groenewegen, Rineke Hoetmer, Ingrid Voermans en Joyce Marks. Ook sluiten een werkgeversvertegenwoordiging, ervaringsdeskundigen en het AKC aan.

Dit eerste jaar richt zich op de eerste stap van de knelpuntenanalyse. 1 februari 2023 moeten de belangrijkste knelpunten bekend zijn en zijn hier onderzoeksvragen voor geformuleerd, zodat daarna de volgende fase van start kan gaan.

NVvA
Arbeidsdeskundigen
AKC
Terug naar overzicht
Meer AKC nieuws
Enquête in het kader van het onderzoek naar technostress

Eerder kondigden we aan dat Noël Barnard onderzoek doet namens het Arbeidsd ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
AKC Jaarverslag 2022 online

Het AKC heeft het jaarverslag over 2022 gepubliceerd. Een jaar waarin we we ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
Onderzoek naar technostress van start

Frustraties op werk, omdat de computer het niet goed doet, honderden mailtj ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
Meer Kenniscentrum AKC nieuws