Inzicht in gebruik van kennis dankzij studenten Hogeschool Utrecht | Arbeidsdeskundigen
15
jun
2023

Inzicht in gebruik van kennis dankzij studenten Hogeschool Utrecht

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat arbeidsdeskundigen de meest actuele inzichten en kennis gebruiken in hun dagelijkse praktijk? Een vraag waar het AKC zich dagelijks mee bezig houdt. Een vraag bovendien waar geen sluitend antwoord op is. Studenten van de minor Co-Design aan de Hogeschool Utrecht stortten zich dit voorjaar op deze vraag. Met inspirerende resultaten tot gevolg.

‘Ik was in gesprek met de Hogeschool Utrecht over ontwikkelingen in onder meer technologie’, vertelt AKC-directeur Marianne Holleman. ‘Zij vertelden over de minor Co-Design, en de mogelijkheid om daar een vraagstuk voor te leggen. Daar hebben we dankbaar gebruik van gemaakt.’ Na een briefing van Marianne gebruikten de studenten de methode Design Thinking om antwoord te vinden op de hiervoor genoemde vraag. Veel organisaties gebruiken deze methode om oplossingen te vinden voor uitdagingen en problemen die klanten ervaren. De klant of gebruiker – in ons geval dus de arbeidsdeskundige – staat daarbij centraal.

Interviews en bijeenkomsten

De studenten zijn zelf online op zoek gegaan naar informatie en hebben veel mensen gesproken. Ze hielden interviews met arbeidsdeskundigen, zijn aangesloten bij een medewerkersbijeenkomst bij UWV en bij een platformbijeenkomst van de NVvA. Marianne: ‘Tussentijds heb ik nogmaals een overleg gehad om vragen te beantwoorden. Ook is er een designsessie geweest waar ik met een arbeidsdeskundige en een werknemer als ervaringsdeskundige aan heb deelgenomen.’

Betere aansluiting AKC en praktijk

De twee groepen studenten presenteerden hun bevindingen aan Marianne en Vincent Braun (programmamanager AKC). Hoewel de groepen hun eigen producten en oplossingen presenteerden, waren er interessante overeenkomsten. Beide groepen constateerden dat de kennis(producten) van het AKC niet altijd aansluiten bij de arbeidsdeskundige praktijk. Een sterkere verbinding tussen het AKC en arbeidsdeskundigen is essentieel. De studenten onderstrepen het belang om arbeidsdeskundigen te betrekken bij de keuze voor onderzoeksonderwerpen én het onderzoeksproces.

Sterkere binding met arbeidsdeskundigen

Een van de studententeams formuleerde drie leidende principes:

  1. Arbeidsdeskundigen verkiezen het verbeteren van soft skills boven kennis.
  2. Kennis moet praktisch, toegankelijk en gebruiksvriendelijk zijn
  3. Arbeidsdeskundigen moeten gemotiveerd worden om nieuwe kennis op te doen.

Om hier vorm aan te geven constateerden de studenten dat een sterkere verbinding tussen het AKC en arbeidsdeskundigen nodig is. Deze relatie is cruciaal voor de goede distributie van kennis. Hierbij formuleerden zij drie pijlers:

  • De onderzoeksonderwerpen moeten relevant en interessant zijn voor de arbeidsdeskundigen.
  • De taal waarin de kennis wordt gepresenteerd moet goed te begrijpen zijn voor arbeidsdeskundigen.
  • De manier waarop de kennis wordt verspreid moet gebruiksvriendelijk zijn en aansluiten bij de voorkeuren van de arbeidsdeskundigen.

Weinig tijd, veel informatie

Het tweede team leerde uit interviews en gesprekken dat arbeidsdeskundigen weinig tijd hebben en veel informatie ontvangen. Zij hebben vooral behoefte aan praktische informatie. Het onderzoeksteam stelde vast dat arbeidsdeskundigen de voorkeur geven aan sociale activiteiten, zoals workshops, om de kennis op te doen. Ook richten ze zich graag op collega’s bij kennisbehoefte. Het AKC zou de verbindingsschakel kunnen zijn tussen de arbeidsdeskundigen.

Als belangrijkste inzichten voor de oplossing van het vraagstuk onderscheidt deze groep:

  • Herken en erken de verschillen tussen de rollen en domeinen van arbeidsdeskundigen.
  • Lever relevante en toegankelijke informatie.
  • Ondersteun de motivatie en het continue leren door de arbeidsdeskundige en hou rekening met de voorkeur voor de sociale factor hierbij.

Focus op de eindgebruiker

Marianne is blij met de resultaten van de studenten. ‘Ze hebben in korte tijd echt iets moois neergezet. De meerderheid van de studenten was internationaal, en was niet bekend met het beroep van arbeidsdeskundigen en het stelsel waarbinnen ze werken. Daardoor keken zij met een heel frisse blik naar ons vraagstuk. Door de gebruikte methode, met focus op creativiteit, snelheid en de eindgebruiker, hebben ze echt iets waardvols geleverd.’ Het AKC neemt de aanbevelingen in overweging en onderzoekt de komende periode welke stappen gezet kunnen worden om AKC-kennisproducten nog beter te laten aansluiten bij de arbeidsdeskundige praktijk.

Dank aan alle arbeidsdeskundigen die een bijdrage hebben geleverd!

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
Terug naar overzicht
Meer AKC nieuws
De toekomst van arbeid in een digitale samenleving

Diverse technologische en maatschappelijke ontwikkelingen hebben invloed op ...

AKC
NVvA
Update ‘Hulpmiddel beschrijven arbeidsbelasting voor arbeidsdeskundigen’ online

Er is een nieuwe versie beschikbaar van het ‘Hulpmiddel beschrijven arbeids ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
‘Het is goed als wetenschappers uit de ivoren toren komen’

Hoogleraar Sandra Brouwer van het UMC Groningen was jarenlang lid van de pr ...

AKC
NVvA
Meer Kenniscentrum AKC nieuws