24
jan
2020

In wat voor land willen wij werken?

Op 23 januari presenteerde de Commissie Regulering van Werk het eindrapport, waarin flinke hervormingen van de arbeidsmarkt worden aangekondigd.

Toelichting van Hans Borstlap en veel reacties van politieke partijen en andere stakeholders, waarbij veel aandacht is gegeven aan het gevolg voor ZZP-ers bij het wegvallen van belastingvoordelen, de consequenties voor medewerkers met een vast contract, die eenvoudig deeltijdontslag kunnen krijgen en grote flexibiliteit moeten tonen, etc.

Maar wat staat er nu eigenlijk in het rapport?

De Commissie stelt vast dat de huidige regels rondom werk onvoldoende passen bij de wereld van werk anno 2020. De belangrijkste aanbeveling is dat Nederland snel moet werken aan een integraal herontwerp van de regels rondom werk op het gebied van arbeidsrecht, sociale zekerheid, fiscaliteit en persoonlijke ontwikkeling tijdens de loopbaan. Alleen op die manier worden de waarden van werk voor iedereen op de arbeidsmarkt veiliggesteld voor de toekomst.

Daarnaast oordeelt de Commissie dat niet alle werkenden voldoende mogelijkheden hebben om zich te ontwikkelen tijdens hun werkzame leven, terwijl mensen steeds langer doorwerken en de inhoud van het werk sneller verandert. Ten slotte zorgen de regels onvoldoende voor een arbeidsmarkt waarop alle mensen, ongeacht hun capaciteiten, kunnen meedoen en weer snel aan de slag komen als ze tijdelijk aan de kant staan.

De commissie heeft vijf aanbevelingen geformuleerd om tot meer toekomstgerichte regels te komen:

1. Bevorder interne wendbaarheid, rem externe flexibiliteit af.
=> werkgeverschap aantrekkelijker te maken door de ontslagbescherming aan te passen en de
verplichtingen voor de werkgever rondom loondoorbetaling bij ziekte te verkorten tot een jaar
=> tijdelijk werk voortaan echt tijdelijk te laten zijn en de kosten van onzekerheid tot uitdrukking te
brengen in de prijs van tijdelijk werk

2. Creƫer een overzichtelijker stelsel van contractvormen

=> terugbrengen van het aantal contractvormen

3. Stel alle werkenden in staat zich te ontwikkelen en te (blijven) leren

=> voor elke burger bij geboorte een individueel leer- en ontwikkelbudget krijgt dat beschikbaar is
voor het verwerven van noodzakelijke kennis en vaardigheden gedurende de hele loopbaan

=> ondersteuning bij kennis en vaardigheden om duurzaam inzetbaar te blijven

=> loopbaanbegeleiding voor elke werkende

4. Zorg voor een fiscaal gelijke behandeling van en basisinkomenszekerheid voor alle werkenden.

=> arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle werkenden

5. Kom tot een activerend en inclusief arbeidsmarktbeleid

=> iedereen spant zich in om aan de slag te komen of te blijven

=> wanneer men niet op de reguliere arbeidsmarkt terecht kan, wordt voorzien in aanvullende
werkgelegenheid

Kijk hier de toelichtende video

https://www.reguleringvanwerk.nl/documenten/videos/2020/01/23/toelichtende-video-eindrapport

Wat dit gaat betekenen voor arbeidsdeskundigen moet in de komende tijd verder uitgewerkt worden.

AKC
Terug naar overzicht
Meer AKC nieuws
Groei robotisering vraagt om gezamenlijke agenda van werkgevers, werknemers en overheid

Er worden steeds meer robots ingezet op de werkvloer. Dat heeft invloed op ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
AKC
11
feb
2021
Eerste gezamenlijk AKC-OVAL webinar: een levendige bijeenkomst met veel input voor het AKC

Op 28 januari jl. heeft AKC samen met OVAL een webinar georganiseerd om met ...

AKC
Actualisatie Rekentool Loonkostensubsidie

De rekentool loonkostensubsidie is per 1 januari geactualiseerd. De belangr ...

Arbeidsdeskundigen
NVvA
AKC
Meer Kenniscentrum AKC nieuws