18
okt
2022

Hulp van arbeidsdeskundigen gevraagd!

Voor diverse projecten zijn onderzoekers dringend op zoek naar arbeidsdeskundigen die willen meewerken aan enquêtes, groepsinterviews en focusgroepen. Het gaat om belangrijke onderzoeken voor de beroepsgroep, zoals de doorontwikkeling van de BAR (ZonMw programmaVerbetering kwaliteit poortwachtersproces’).

Het UMCG doet voor de Verbetering kwaliteit poortwachtersproces’ onderzoek naar samenwerking in het poortwachtersproces. De onderzoekers vragen arbeidsdeskundigen om een online vragenlijst in te vullen over hun ervaringen met interprofessioneel samenwerken. Ook zoeken zij een enkele arbeidsdeskundigen die willen deelnemen aan een verdiepend interview van ongeveer 30 minuten. Kijk hier voor meer informatie.

Het Amsterdam UMC doet eveneens onderzoek voor de ‘Verbetering kwaliteit poortwachtersproces’, maar richt zich op interprofessioneel leren. De onderzoekers zijn op zoek naar arbeidsdeskundigen die ervaring hebben met intervisie/intercollegiale toetsing/onderlinge toetsing waarbij gebruik wordt gemaakt van casuïstiekbespreking.  Het betreft een vragenlijstonderzoek, waarvan het invullen ongeveer 20-25 minuten duurt.

Het Amsterdam UMC is tevens op zoek naar arbeidsdeskundigen die aan groepsinterviews willen meedoen voor het onderzoeksproject ‘Arbeidsconflicten’. Vooral arbeidsdeskundigen die te maken hebben gehad met conflicten op het werk zijn van harte uitgenodigd. Kijk hier voor meer informatie.

Verder is er het Verweij-Jonker Instituut dat in opdracht van het AKC onderzoek doet naar discriminatie. Vangt de arbeidsdeskundige signalen op? En hoe handelt deze daarop? Je kunt aan dit onderzoek bijdragen door de online enquête in te vullen.

Tot slot aandacht voor het onderzoek naar age-isme dat dr. Tinka van Vuuren en drs. Aukje Smit in opdracht van het AKC uitvoeren. Dit onderzoek gaat over de gevolgen voor het werk van stereotypering, vooroordelen en discriminatie van ouderen. Het onderzoek moet arbeidsdeskundigen hiervan bewust maken en handvatten bieden om er (beter) mee om te gaan. Wil je bijdragen aan dit onderzoek? Vul dan hier de enquête in.

AKC
Arbeidsdeskundigen
Terug naar overzicht
Meer AKC nieuws
2e open subsidieoproep AKC

Het onderzoeksprogramma van het AKC krijgt onder meer inhoud door subsidie ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
Najaarscongres NVvA en AKC nu online!

Het volledige NVvA en AKC najaarscongres van 13 oktober is nu online terug ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
AKC
Nieuw in de AD Academie: 'Arbeid als medicijn'

Werk kan bijdragen aan gezondheid en herstel, maar ook de oorzaak zijn van ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
AKC
Meer Kenniscentrum AKC nieuws