29
nov
2021

Het effect van vroegtijdig arbeidsdeskundig handelen op terugkeer naar werk - input gevraagd

Het Impact Centre Erasmus onderzoekt in opdracht van het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC) of en in welke mate vroegtijdige inzet van arbeidsdeskundig handelen effect heeft op de duur van verzuim. De eerste periode van het pilotonderzoek laat zien dat het moment van vaststellen van belastbaarheid van verzuimende medewerkers essentieel is voor de slagingskans van vroegtijdige inzet.

Doel van dit onderzoek is in kaart te brengen welke invloed vroegtijdig arbeidsdeskundig handelen, in week 13, heeft op: 1) het verzuimbegeleidingsproces voor de medewerker en tussen de arboprofessionals onderling, 2) het herstel van verzuimende medewerkers en 3) de duur van ziekteverzuim en kostenbesparing voor de werkgever.
 
Eerste resultaten
De eerste fase van het onderzoek van het Impact Centre Erasmus en het AKC is inmiddels afgerond. Dit bestond uit literatuuronderzoek en gesprekken met arbeidsdeskundigen en andere experts. De eerste bevindingen van het pilotonderzoek, Fase II, laten zien dat het relatief laat vaststellen van de belastbaarheid een belemmering vormt voor het eerder inzetten van arbeidsdeskundigen. Conform de Wet Verbetering Poortwachter wordt de belastbaarheid van verzuimende medewerkers na circa 1 jaar vastgesteld door de bedrijfsarts aan de hand van een FML. Arbeidsdeskundigen geven echter aan dat er in de eerste maanden van het verzuim vaak wel arbeidsmogelijkheden zijn. Ondanks dat de belastbaarheid zich vaak nog ontwikkelt tijdens het eerste verzuimjaar.
 
Beperkte beschikbaarheid 
De conclusies uit het Fase I-onderzoek worden in Fase II in de praktijk getoetst. Dit pilotonderzoek loopt nu een halfjaar. Het is nog te vroeg om een valide antwoord te geven op de vraag of de vroege inzet van een arbeidsdeskundige bijdraagt aan het herstel van verzuimende medewerkers. Wel is al duidelijk dat de belastbaarheid door beperkte beschikbaarheid van bedrijfsartsen niet altijd voor de 13e week van het verzuim wordt vastgesteld. Hierdoor kan de vroegtijdige interventie niet altijd (tijdig) plaatsvinden. Dit blijft een aandachtspunt voor het verdere onderzoek.

Deelnemers pilotonderzoek
Het pilotonderzoek van het Impact Centre Erasmus en het AKC wordt uitgevoerd bij twee bedrijven: Zorg van de Zaak, via hun dochterorganisatie Naviva Kraamzorg, en VolkerWessels Telecom. Ook is voor het pilotonderzoek een verkenning gaande, gericht op aanvullende deskresearch op basis van al beschikbare data bij de organisaties Elabo BV en ArdoSZ. De totale looptijd van dit onderzoek is 18 maanden. Mogelijk sluiten per 1 januari 2022 nog deelnemers aan. Die gaan dan deelnemen met een kortere onderzoekslooptijd van 12 maanden.
 
Jouw mening telt!
Wij willen graag jouw mening horen: leidt vroegtijdige inzet van de arbeidsdeskundige volgens jou tot het verkorten van de verzuimduur en duurzame inzetbaarheid van medewerkers? Help ons onderzoek door deze korte vragenlijst in te vullen. Deelname is vrijwillig en volledig anoniem.

Ja, ik doe mee! Open de vragenlijst.

AKC
Terug naar overzicht
Meer AKC nieuws
Nieuwsbrief Academische Werkplaats Noord

In de nieuwsbrief van AWP Noord o.a. aandacht voor: Ondrzoek naar long COVI ...

AKC
AKC
Meer Kenniscentrum AKC nieuws