14
apr
2020

Handreiking Preventie uitval door psychische klachten

AKC heeft deelgenomen aan de praktijktafel georganiseerd door AWVN en de Normaalste Zaak over het voorkomen van uitval van mensen met psychische kwetsbaarheid. Door de Coronacrisis ging de praktijktafel vooral over de uitdagingen voor deze groep in deze tijd.

De uitkomst is een handreiking voor werkgevers en daarmee ook voor professionals in een adviserende of begeleidende rol, zoals de arbeidsdeskundigen. De betrokkenheid van AKC is vanuit de werkgroep Preventie onder het convenant Samenwerken aan wat werkt.

Download hier de handreiking

AKC
Terug naar overzicht
Meer AKC nieuws
Groei robotisering vraagt om gezamenlijke agenda van werkgevers, werknemers en overheid

Er worden steeds meer robots ingezet op de werkvloer. Dat heeft invloed op ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
AKC
11
feb
2021
Eerste gezamenlijk AKC-OVAL webinar: een levendige bijeenkomst met veel input voor het AKC

Op 28 januari jl. heeft AKC samen met OVAL een webinar georganiseerd om met ...

AKC
Actualisatie Rekentool Loonkostensubsidie

De rekentool loonkostensubsidie is per 1 januari geactualiseerd. De belangr ...

Arbeidsdeskundigen
NVvA
AKC
Meer Kenniscentrum AKC nieuws