08
jul
2015

Enthousiaste collega’s gezocht voor implementatie van kennis

AKC is bezig met een oriëntatie op de kennisagenda voor 2016-2017. De kennisagenda van AKC is een levend document dat voortdurend in ontwikkeling is, gericht op de bijdrage aan de professionalisering van het arbeidsdeskundig vak.

De kennisontwikkeling van het AKC is vooral gericht op de terreinen Arbeid & Gezondheid en Arbeid & Organisatie. Daarmee sluit de kennisagenda aan bij het curriculum van de Arbeidsdeskundige Opleiding dat de NVvA eind 2013 als kaderstellend voor de beroepsopleiding heeft vastgesteld.

Het bestuur van de NVvA wil graag dat de producten die bij AKC worden ontwikkeld beter landen bij de arbeidsdeskundigen. Daarom zijn wij op zoek naar collega’s die een actieve bijdrage willen leveren aan de implementatiecyclus. Dit betekent dat je vanaf het formuleren van de onderzoeksopdracht tot aan de eindevaluatie van het product betrokken bent. Je wordt als het ware de ambassadeur van het onderwerp.

We vragen van je dat je kritisch meeleest bij het formuleren van de onderzoeksopdracht, dat je de fasen van het onderzoek monitort (eventueel als lid van de begeleidingscommissie), dat je verslag uitbrengen aan de collega’s via een publicatie in de e-zine, de AD-visie of anderszins, en ten slotte dat je een actieve rol hebt bij de lancering van het product.

Inmiddels heeft AKC heeft aan de programmaraad gevraagd om adviezen uit te brengen op de volgende vier thema’s:

  1. Maatschappelijke kosten-batenanalyse van het arbeidsdeskundig handelen.
  2. De rol en toegevoegde waarde van de arbeidsdeskundige kennis en aanpak bij het voorkomen van een disbalans belasting in het werk en belastbaarheid van de mens.
  3. Analyse van de belangrijkste ontwikkelingen ten aanzien van arbeid die invloeden kunnen hebben op de arbeidsmogelijkheden van mensen met een arbeidsbeperking.
  4. Uitbouw bibliotheek Chronische Ziekten en Arbeidsparticipatie

Heb je affiniteit met één van deze vier onderwerpen en wil je een actieve bijdrage leveren bij de implementatie ervan? Heb je een positief kritische houding en ben je geïnteresseerd in de wijze waarop (wetenschappelijke) onderzoeken tot stand komen? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Bij je geïnteresseerd, meld je dan aan bij het secretariaat van de NVvA, met een korte motivatie.

Wij nemen dan over enkele weken contact met je op.

AKC
Terug naar overzicht
Meer AKC nieuws
Late gevolgen van kanker(behandeling) en werk: mogen we je een paar vragen stellen?

Jouw input draagt bij aan meer arbeidsdeskundige kennis over dit onderwerp. ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
De gevolgen van technologisering voor het arbeidsdeskundig vak

Robotisering en digitalisering zijn alom aanwezig. In ons privéleven en in ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
Arbeidsdeskundige Kor Brongers promoveert op begeleiding in re-integratie bij meervoudige problematiek

Met zijn promotie op 8 december 2023 rondt Kor Brongers zijn promotieonderz ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
Meer Kenniscentrum AKC nieuws